Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina RYSZKA"

Problemy transportu wielkogabarytowego w hutnictwie DOI:10.15199/24.2019.9.4


  Wprowadzenie. Rozwój gospdarczy oraz technolo- giczny wzmacnia znaczenie transportu, przez co obserwujemy jego coraz większe zapotrzebowanie. Przemieszczanie ładunków w zależności od oczekiwań klienta może być realizowane przy użyciu różnych środków transportu. Specjalnym rodzajem ładunków staje się ładunek ponadnormatywny, szczególnie spotykany w transporcie hutniczym, gdzie nowe technologie pozwalają na powstawanie coraz większych wyrobów, a także konstrukcji. Przykład produktów ponadnormatywnych przygotowanych do wysyłki przedstawiono na rys. 1. Wzrost znaczenia przewozu ładunków ponadnormatywnych powoduje wzrost konkurencji oraz zaawansowania firm transportowych, co wiąże się z wyposażeniem zaplecza technicznego w suwnice czy dźwigi, a nawet specjalne rozbudowanie zakładu. Mimo specjalizacji tego rodzaju transportu wciąż każdy przewóz to indywidualny projekt, który wymaga wykonania prac organizacyjnych co pociąga to za sobą wiele problemów. Transport wyrobów ponadgabarytowych nie tylko wymaga odpowiedniego planowania oraz zaangażowania środków finansowych, ludzkich czy sprzętowych ale jest również uzależniony od warunków atmosferycznych np. opady deszczu, śniegu co dodatkowo utrudnia planowanie i realizację tego typu przewozów[...]

 Strona 1