Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Boryło"

NANOMETRYCZNE WARSTWY TLENKU CYNKU WYTWARZANE METODAMI PRÓŻNIOWYMI DOI:10.15199/13.2019.9.1


  Transparentne tlenki przewodzące (ang. Transparent Conductive Oxide, TCO) są grupą materiałów, od których wymagana jest wysoka przewodność elektryczna przy zachowaniu wysokiej transparentności dla długości fal z zakresu światła widzialnego. Do najpowszechniej wykorzystywanych materiałów z tej grupy należą: tlenek indowo-cynowy (ang. Indium-Tin-Oxide, ITO) oraz tlenek cyny domieszkowany fluorem (ang. Fluorine-doped Tin Oxide, FTO). Warstwy ITO charakteryzują się bardzo wysoką transparentnością dla długości fal z zakresu światła widzialnego wynoszącą ok. 85% oraz niską rezystancją wynoszącą ok. 10-4 Ω×cm. Natomiast w przypadku warstw FTO transparentność wynosi ok. 80%, a rezystancja wynosi ok. 4×10-4 Ω×cm. Jednak pomimo tak dobrych parametrów poszukiwane są alternatywne materiały, o zbliżonych własnościach. Przyczyną tego jest wysoka cena surowców niezbędnych do wytwarzania warstw ITO i FTO [1-3]. Ciekawą alternatywą, znacznie tańszą w produkcji, jest tlenek cynku (ZnO). Materiał ten zaliczany jest do grupy szerokopasmowych półprzewodników typu n. Charakteryzuje się on przerwą energetyczną wynoszącą 3,37 eV oraz transparentnością powyżej 70% (dla długości fal z zakresu światła widzialnego) [1]. Cienkie warstwy wytworzone z materiałów należących do grupy TCO znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, głównie jako transparentne warstwy przewodzące (ang. Transparent Conductive Layers, TCL) aplikowane między innymi w ogniwach fotowoltaicznych, wyświetlaczach czy ogrzewanych szybach samochodowych [1, 3]. Poza dobrymi własnościami elektrycznymi i optycznymi od transparentnych warstw przewodzących wymagane są: jednorodny w całej objętości warstwy skład chemiczny, wysoka jakość wytworzonej warstwy charakteryzująca się ciągłością w całej objętości i brak pęknięć (zarówno wewnątrz warstwy, jak i na jej powierzchni) oraz jak najniższa porowatość - cechy te mają istotny wpływ na przewodność elektryczną m[...]

 Strona 1