Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Kunikowski"

Modele 3D - sposoby tworzenia i zastosowania DOI:10.15199/13.2018.6.4


  W obecnych czasach niemal każdy posiada zaawansowany technicznie telefon, konsolę czy nawet komputer, który wykorzystuje do różnych rodzajów rozrywek. Jednymi z najbardziej popularnych kategorii rozrywek są filmy i gry multimedialne. Z pewnością każdy chciałby ujrzeć siebie w roli bohatera z gry, czy filmu animowanego. Czy jest to możliwe? Jest to zagadnienie, z którym poradzić sobie są w stanie graficy komputerowi, ale i amatorzy. Posiadając dobrej jakości aparat i komputer, który jest przynajmniej przeciętny jesteśmy w stanie generować gotowe modele 3D ze zdjęć. Wyobraźmy sobie, jak łatwo dzięki temu, można by dodać swoją postać do wirtualnego świata. Motywacja Motywacją do zbadania tego tematu jest dynamiczny rozwój tej gałęzi grafiki komputerowej. Aktualnie jest to niezwykle interesujący temat. Niniejsza praca dotyczy analizy metod ekstrakcji modeli 3D obiektów uchwyconych na pojedynczym zdjęciu lub w serii zdjęć. Rosnące zainteresowanie nowymi rodzajami rozrywki, takimi jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość jest kolejnym motywem, który spowodował, że uwaga autorów skupia się na zagadnieniu modelowania trójwymiarowych obiektów. Następnym powodem dla którego istotne jest to, by opracować szybsze (niż ręczne) metody tworzenia modeli 3D, jest rozpowszechnienie druku 3D. Obecnie niemal każdy model może zostać odzwierciedlony w rzeczywistości bez większego wysiłku za pomocą drukarki 3D. Model 3D Model 3D to matematyczna reprezentacja obiektu w trzech wymiarach. Powstaje jako wynik procesu modelowania. Obiekt reprezentowany przez model może być przedmiotem jak długopis, czy kubek, bądź obiektem żywym, jak człowiek lub pies. Rys. 1. Model 3D koła. Wykorzystywany m. in. do symulowania jego wytrzymałości w różnych warunkach [11] Fig. 1. 3D model of wheel. It is using to check its durability in various conditions[11] Obiekty są reprezentowane używając zbioru punktów w przestrzeni trójwymiarowej, połączonych za pomocą różny[...]

KONWERSJA OBRAZÓW 2D DO MODELU 3D DOI:10.15199/13.2019.8.1


  Rozwój technologii pozwala na coraz szersze wykorzystanie modeli trójwymiarowych. Są one wykorzystywane do tworzenia różnych elementów będących wiernymi kopiami ich oryginałów za pomocą technologii CNC (ang. Computerized Numerical Control) przy użyciu drukarek 3D [1]. Przykładem powyższego są równierz systemy rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) [2], jak i te w pełni ją symulujące (ang. Virtual Reality, VR) [3, 4] Znanym narzędziem, które pozwala odwzorować obiekt, bądź pewien obszar go otaczający, jest skaner 3D [5]. Aktualne wysokie ceny skanerów nie pozwalają na ich powszechne wykorzystanie i dlatego poszukuje się metod wykorzystujące tańsze środki. Jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie aparatów fotograficznych. Wśród dotychczas opracowanych metod możemy znaleźć zarówno manualne, półautomatyczne, a także w pełni zautomatyzowane. Należy jednakże zauważyć, iż wśród obecnie znanych metod nie istnieje taka, która jest jednocześnie szybka i dokładna. W poniższym artykule przedstawione są różne algorytmy, które pozwalają uzyskać model 3D (ang. three-dimensional, 3D) wykorzystując pojedynczy obraz, bądź zestaw obrazów cyfrowych. MODEL 3D Model 3D jest matematyczną reprezentacją obiektu w trzech wymiarach. Reprezentuje on fizyczny obiekt używając zbioru punktów w przestrzeni trójwymiarowej, połączonych za pomocą różnych geometrycznych figur, np. trójkątów, linii, zakrzywionych płaszczyzn. Po utworzeniu modelu nakłada się na niego teksturę, definiującą pewne szczegóły powierzchni obiektu, jak np. jego kolor. Istnieją obiekty, których modele są bardzo proste (stół czy piłka) (rys. 1a), ale również istnieją bardziej skomplikowane, gdzie każdy szczegół musi być dopracowany (rys. 1b). METODY TWORZENIA MODELU 3D ZE ZDJĘĆ Większość półautomatycznych metod konwersji korzysta z mapy głębi. Dla każdej klatki lub serii jednorodnych ramek tworzony jest osobny obraz pomocniczy. Tworzy się go, aby KONWERSJA [...]

 Strona 1