Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ DYRCZ"

System monitoringu układów solarnych małej mocy DOI:10.15199/9.2019.6.2


  1. Wprowadzenie W artykule "Monitorowanie układów solarnych małej mocy" zawartym numerze 3/2015 COW [1] przedstawiono koncepcję stworzenia lokalnego systemu monitoringu w ramach inwestycji związanej z wykonaniem 3007 instalacji solarnych małej mocy (rys. 1) służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych o zabudowie rozproszonej. Celem monitoringu było porównanie parametrów pracy, efektów ekologicznych, sprawności układów solarnych pracujących w warunkach rzeczywistych z wynikami symulacji komputerowej . 2. System monitorowania i problemy jego eksploatacji Zgodnie z ideą opisaną w [1] wykonano system monitoringu (rys. 2 i 3) 40 układów solarnych małej mocy wybranych z grupy 3007 instalacji. Badaniami objęto instalacje solarne o pow. absorberów od 4,88 m2 do 12,06 m2, które wyposażone były w zasobniki ciepła o pojemności od 300 dm3 do 500 dm3. Instalacje te wspomagały układy przygotowania c.w.u. wykorzystujące jako nośniki energii węgiel, olej lub gaz. W przypadku węgla stosowane były kotły z automatycznym i ręcznym sposobem podawania paliwa. Mierzone były następujące wielkości: a) ciepło uzyskane z układu solarnego, b) ciepło uzyskane ze źródła konwencjonalnego, c) ciepło przekazane użytkownikowi z ciepłą wodą użytkową, d) temperatura w pomieszczeniu, gdzie usytuowano wymiennik ciepła, e) warunki pogodowe w trzech lokalnych stacjach meteo. W systemie monitorowania zbierano dane pomiarowe łącznie ze 120 ciepłomierzy (rys. 4), 40 liczników energii elektrycznej, 40 zestawów telemetrycznych, 120 czujników temperatury (trzy ciepłomierze, jeden licznik energii, trzy czujniki temperatury, jeden zestaw telemetryczny w obrębie każdej instalacji objętej monitoringiem) oraz trzech lokalnych stacji meteorologicznych. Dane te przekazywane były bezprzewodowo za pośrednictwem zestawów telemetrycznych (rys. 5.) z kartami SIM do serwera, na którym są magazynowane i poddawane obróbce. Na potrzeby badań [...]

Monitorowanie układów solarnych małej mocy DOI:10.15199/9.2015.3.3


  W Polsce istnieje już dość znaczna liczba instalacji solarnych małej mocy. Ważną sprawą związaną z wykorzystywaniem tych instalacji jest wiedza dotycząca ich funkcjonowania i uzyskiwanych efektów w stosunku do zakładanych. W artykule przedstawiono główne cechy małych instalacji solarnych włączonych do układu przygotowania c.w.u. oraz system monitoringu tych instalacji w celu ustalenia rzeczywistych efektów pracy i działań umożliwiających doskonalenie ich pracy.1. Wprowadzenie - definicja układu solarnego malej mocy W niniejszym artykule przyjęto, że układ solarny małej mocy to instalacja służąca do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku jednorodzinnego. Ciepło pozyskane z instalacji solarnej pokrywa zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) gospodarstw domowych szczególnie w budownictwie mieszkaniowym rozproszonym. Małe instalacje solarne to w przeważającej części instalacje dwu- lub trzykolektorowe. W instalacjach tych powierzchnia absorpcji pojedynczego kolektora wynosi ok. 2,5 m2, a jego moc przy strumieniu promieniowania słonecznego w płaszczyźnie kolektora G = IKS = 1000 W/m2 i różnica średniej temperatury tm czynnika solarnego podgrzewanego w kolektorze i temperatury powietrza zewnętrznego tm - te wynosi ok. 2 000 W. Instalacje solarne malej mocy wyposażone są przeważnie w zbiorniki (zasobniki c.w.u.) o pojemności od 300 do 400 litrów. Wielkości nominalne instalacji: liczba kolektorów i ich pole powierzchni oraz pojemność zbiornika wzrastają wraz z zapotrzebowaniem na c.w.u. i są funkcją liczby osób mieszkających w budynku. W przypadku budynków jednorodzinnych rzadko jednak liczba kolektorów przekracza 4 do 6, a pojemność zbiornika 500 litrów. W Polsce istnieje już dość znaczna liczba instalacji solarnych małej mocy. Ważną sprawą związaną z wykorzystywaniem tych instalacji jest wiedza dotycząca ich funkcjonowania i uzyskiwanych efektów w stosunku do zakładanych. W celu wyz[...]

 Strona 1