Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR LIS"

Normatywna ilość powietrza do wentylacji sali lekcyjnej a możliwości infiltracji powietrza przez okna DOI:10.15199/9.2016.1.5


  W Polsce w ostatnich latach widoczna jest tendencja do hermetyzacji budynków. Dotyczy to zarówno budynków starszych poddawanych rewitalizacji, jak i nowych lub termomodernizowanych. Sprzyja temu między innymi wymiana okien na zbyt szczelne w istniejących obiektach. Przy występujących w przeważającej części budynków edukacyjnych systemach wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) stosowanie nadmiernie szczelnych okien ogranicza w znaczącym stopniu napływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń. Badaniu pod tym kątem poddano pełną miejską zbiorowość statystyczną 50 budynków szkół w Częstochowie. W przeważającej części okna w tych budynkach były w złym lub bardzo złym stanie technicznym i charakteryzowały się dużą nieszczelnością. Z uwagi na swoje wady są one źródłem nadmiernych strat ciepła z ogrzewanych pomieszczeń. Okazuje się jednak, że znaczna nieszczelność okien (wsp. infiltracji a na poziomie 6-7 m3/(m·h·daPa2/3)) jest niezbędna do stosunkowo poprawnego funkcjonowania wentylacji naturalnej i napływu odpowiedniej ilości powietrza wentylacyjnego do sal lekcyjnych, w których przebywają uczniowie. Niestety po wymianie okien na nowe i braku ingerencji w system wentylacji można spodziewać się znacznego pogorszenia warunków przebywania w salach lekcyjnych, przede wszystkim z uwagi na niespełnianie wymagania dostarczania odpowiedniej ilości powietrza wentylacyjnego.1. Wprowadzenie Problematyka jakości powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do długotrwałego przebywania ludzi nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na powiązania z wentylacją i jej ograniczaniem, energochłonnością ogrzewania pomieszczeń i komfortem osób w nich przebywających. Zbyt dokładna hermetyzacja, przeprowadzona bez wystarczającego przemyślenia budynków oraz próby drastycznego ograniczania liczby wymian powietrza wentylacyjnego ze względu na realizację programu oszczędności energii zużywanej do ogrzewania wpływają negatywnie na jakość powietrza w p[...]

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków użyteczności publicznej

Czytaj za darmo! »

Obiekty Politechniki Częstochowskiej tworzą zespół budynków użyteczności publicznej o określonej funkcji, zarządzanych i finansowanych przez jeden podmiot. Koszt ogrzewania stanowi istotną pozycję w budżecie Uczelni i z tego powodu podjęto działania racjonalizujące gospodarowanie ciepłem w wybranych obiektach, zasilanych w ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z wła[...]

 Strona 1  Następna strona »