Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kwaśniewski"

Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości zasilania zakładu produkcyjnego gazem płynnym oraz gazem skroplonym DOI:10.15199/17.2019.1.1


  1. Gaz LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) Gaz płynny jest paliwem, które powstaje w procesie rafinacji ropy naftowej. Użytkowanie gazu płynnego jest ekologiczne, ponieważ w czasie jego spalania emitowane jest o 20% mniej dwutlenku węgla niż przy spalaniu oleju opałowego oraz o 50% mniej dwutlenku węgla niż przy spalaniu węgla. W procesie spalania LPG nie powstają szkodliwe pyły, dzięki czemu gaz nie jest toksyczny i w wypadku wycieku nie zanieczyszcza gleby i wód podziemnych. Gazem skroplonym LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) nazywamy mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie C3 i C4. Propan i butan w stanie surowym uzyskuje się bezpośrednio z odwiertów ropy naftowej oraz z odwiertów gazu ziemnego. Propan i butan otrzymuje się również przy przeróbce ropy naftowej i przy suchej destylacji węgla kamiennego. Do skroplenia propanu wymagane jest ciśnienie 0,8 MPa a dla butanu 0,2 MPa. Po skropleniu propan -butan zmniejsza swoją objętość ok. 260 razy w stosunku do stanu gazowego. W normalnych warunkach atmosferycznych LPG występuje w postaci gazowej, zamieniając stan skupienia w ciecz pod zwiększonym ciśnieniem (2,6 MPa dla propanu-butanu). LPG magazynowany jest w zbiornikach, które produkowane są zgodnie z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz oznakowane znakiem CE dla IV strefy klimatycznej i dostosowane do następujących parametrów eksploatacyjnych - temperatura -40/+50 st. C i ciśnienie maksymalne 20 barów. Zbiorniki magazynowe wykorzystywane są przede wszystkim, jako element instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektach hotelowo-wypoczynkowych, budynkach biurowych oraz przemysłowych. Istnieje możliwość zastosowania zbiornika podziemnego i naziemnego o różnych pojemnościach - 2700 l, 4850 l, 6600 l i 9200 l. Zbiorniki naziemne wyposażone są w armaturę: - Zawór napełnienia - przyłącze do autocysterny, - Zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia - [...]

 Strona 1