Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Jendruszczak"

ANALIZA SKUTECZNOŚCI ZAKŁÓCEŃ EMISJI FH DOI:10.15199/13.2019.6.9


  W ciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny rozwój elektroniki, wojsko czerpie lub tworzy nowe technologie na swoje potrzeby. Wraz z rozwojem środków łączności niezbędne jest tworzenie środków radioelektronicznych, a w szczególności zakłócających, umożliwiających obniżenie sprawności działania przeciwnika. Sygnał szerokopasmowy, sygnał którego górna częstotliwość graniczna jest co najmniej dwa razy szersza od dolnej częstotliwości granicznej, jest wykorzystywany przez systemy rozpraszania widma, a w szczególności w systemach DS. (ang. Direct Sequence) oraz FH (ang. Frequency Hopping). Sygnały ze skaczącą częstotliwością posiadając zwiększoną odporność na zakłócanie elektroniczne wymuszają na wojsku udoskonalanie metod ich zakłócania. Nie istnieje sztywna klasyfikacja sygnałów zdolnych zakłócić sygnały szerokopasmowe lecz powołując się na literaturę naukową do najskuteczniejszych w tym przypadku sygnałów zakłócających należą: sygnał zakłócający szumowy szerokopasmowy oraz pasmowy, sygnał zakłócający w postaci fali nośnej CW i wieloczęstotliwościowej, sygnał zakłócający typu przemiatanego, sygnał zakłócający impulsowy oraz zwrotne zakłócania powtórzeniowe. SYMULACJA ZAKŁÓCANIA SYSTEMU FHSS Zaprojektowany program systemu FHSS+SZ ma dostarczyć informację czy przy ustawionych zadanych parametrach naszej stacji zakłóceń jesteśmy w stanie uniemożliwić transmisję łączności przeciwnikowi. System umożliwia łatwą analizę dla dużych mocy generowanych przez stację zakłóceń i szerokiego zakresu odległości pomiędzy elementami systemu (stacja zakłóceń - radiostacje) Założenia programu Program symulacyjny został wykonany w oprogramowaniu Simulink będącym pakietem programu MATLAB. Projekt opiera się na podstawowym modelu telekomunikacyjnym. Dane podsystemu FHSS wzorowane były na podstawowych parametrach radiostacji rodziny PR4G. Projekt spełnia następujące założenia: - wykorzystano modulacje sygnału binarnego - BFSK; - system pracuje w z[...]

 Strona 1