Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Walczak"

KONCEPCJA ŚRODOWISKA CDN DO DYSTRYBUCJI TELEWIZJI INTERNETOWEJ NA ŻĄDANIE ORAZ NA ŻYWO DOI:10.15199/13.2019.3.4


  Telewizja jako środek masowego przekazu spełnia znaczącą rolę wśród społeczności i jest obecnie uznawana za najbardziej wpływową ze wszystkich znanych mediów na świecie. Obecnie można zaobserwować wzrost zainteresowania odbiorem programów telewizyjnych poprzez łącza Internetowe. Telewizja online daje duży komfort i swobodę, ponieważ do wybranego materiału możemy sięgnąć w odpowiednim dla nas czasie i miejscu [1]. Aż 80% światowego ruchu internetowego stanowią materiały wideo, a wymagania co do ich jakości i dostępności wciąż rosną [2]. Pomocne stają się więc Sieci Dostarczania Treści CDN (ang. Content Delivery Networks) [3][4][5][6][7], które poprawiają szybkość pobierania materiału i pomagają w sytuacjach dużego natężenia ruchu, zapewniając odpowiednią jakość materiału i ochronę serwera źródłowego. CDN stały się narzędziem niezbędnym do prowadzenia biznesu online, dzięki rozszerzeniu zakresu usług oferowanych przez Internet [8]. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA CDN CDN jest to geograficznie rozproszona grupa serwerów, które współpracują ze sobą. Ich celem jest dostarczanie i udostępnianie treści o wysokiej dostępności i jakości [8]. Taka sieć składa się z odpowiednio skonfigurowanych elementów: serwera źródłowego oraz serwerów brzegowych. Dzięki CDN możemy w szybki sposób transferować zasoby potrzebne do przesłania treści video do użytkownika. Zalety oraz korzyści z zastosowania tej technologii są różne ze względu na obszary zastosowania. CDN zostały specjalnie opracowane, aby przesyłanie danych w tym treści multimedialnych było możliwe w znacznie większej skali niż obecnie. Dzięki CDN zmniejszeniu ulega opóźnienie, które pojawia się od momentu żądania wczytania plików do momentu, w którym ich treść pojawi się na ekranie. Poza tym stosowanie CDN znacznie obniża koszty dystrybucji, ponieważ budowana jest kaskada pamięci podręcznych, przechowujących materiały w mniejszej odległości od użytkowników końcowych. Ponadto zwiększa s[...]

 Strona 1