Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA NIESTĘPSKA"

Stan dzisiejszego ciepłownictwa systemowego w aspekcie wyzwań, które przed nim stoją DOI:10.15199/9.2019.10.1


  1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw ciepłowniczych w latach 2014-2018 Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje w różnej formie o problemach ekonomicznych polskiego ciepłownictwa. Najczęściej dotyczą one wyzwań stojących przed sektorem spowodowanych zaostrzającą się polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Niewiele się mówi natomiast o tym, że główną przyczyną tych problemów jest drastyczna zmiana zewnętrznych warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Trzeba tu przynajmniej wspomnieć o następujących faktach, które zaistniały w ostatnim czasie: ‒ znacząca podwyżka cen węgla od roku 2017; ‒ wręcz drastyczna podwyżka w roku 2018 wartości uprawnień do emisji CO2 (ok. 300% i więcej); ‒ wzrost kosztów energii elektrycznej; ‒ bardzo duży wzrost kosztów usług budowlanych i remontowych. Celem tego artykułu jest ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych na przestrzeni ostatnich pięciu lat w aspekcie diagnozy obecnej sytuacji sektora. Podstawą badań była baza danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, powstałej dzięki corocznemu ankietowaniu przedsiębiorstw ciepłowniczych zrzeszonych w tej organizacji. Podstawą analizy sytuacji ekonomicznej sektora ciepłownictwa były 104 przedsiębiorstwa ciepłownicze, tj takie, które zgodnie z definicją zawartą w przepisach wykonawczych do ustawy PE, zajmują się wytwarzaniem a także zakupem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz jego sprzedażą odbiorcom końcowym. Przedsiębiorstwa objęte analizą dobrowolnie poddały się badaniu ankietowemu i przekazały swoje dane w pięcioletnim okresie badawczym w latach 2014-2018. Wielkość tych przedsiębiorstw i ich struktura organizacyjna jest różna. Roczna ilość ciepła sprzedawanego przez te przedsiębiorstwa wynosi od ok. 35 tys. GJ/a do ok. 10 mln GJ/a. Stanowi to istotną różnicę w podstawowym parametrze mającym wpływ na sytuację ekonomiczną z uwagi na różnie wpływ[...]

 Strona 1