Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan K. Jabczyński"

ROZWÓJ TECHNIKI LASEROWEJ 2018 DOI:10.15199/13.2019.1.1


  KRAJOWE SYMPOZJUM TECHNIKI LASEROWEJ Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej STL: Rozwój i Zastosowania Laserów jest cyklicznym, naukowym i technicznym spotkaniem organizowanym od roku 1984 co trzy lata, obecnie co dwa lata. Pierwsze Sympozjum było zorganizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnych dziewięć Sympozjów było zorganizowanych przez Politechnikę Szczecińską (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) w Szczecinie i Świnoujściu. Jedenaste i dwunaste Sympozjum STL było zorganizowane przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, instytucję w której w roku 1963 uruchomiono pierwszy laser. W organizacji, obok IO WAT, brały udział Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Wrocławska. Przewodniczącym Komitetu Naukowego XII Sympozjum Techniki Laserowej był prof. J.K. Jabczyński z WAT, wspomagany przez trzech wice-przewodniczących, profesorów: Krzysztofa Abramskiego, Michała Malinowskiego oraz Czesława Radzewicza. Komitet Honorowy XII STL składał się z kilku profesorów, znakomitych nestorów tej techniki w Polsce. Sympozjum jest sponsorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sponsorami STL2018 były także firmy: VIGO System SA, PCO SA and CRW TeleSystem Mesko. Głównym celem serii sympozjów STL jest wymiana oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących rozwoju nauki i techniki laserowej i w zakresie optoelektroniki. W Sympozjum STL tradycyjnie biorą udział reprezentanci kluczowych centrów akademickich, instytutów badawczych, oraz szerokie spectrum producentów, dystrybutorów oraz użytkowników techniki laserowej. Sympozjum STL2018 podsumowuje osiągnięcia badawcze i techniczne w kraju w okresie czasu 2016-2018. Główne kierunki rozwojowe są skupione w następujących obszarach: kwantowe lasery kaskadowe, lasery światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, laserowe i diodowe źródła światła, lasery na ciele stałym, funkcjonalne elementy optyczne i[...]

 Strona 1