Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Halszka Skórska"

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA NARZĘ- DZIEM PRZEMYSŁU 4.0 - ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ DOI:10.15199/13.2019.6.14


  Postępująca cyfryzacja, automatyzacja i rozwój tzw. inteligentnych systemów zapoczątkowały zjawisko określane jako czwarta rewolucja przemysłowa, bądź też Przemysł 4.0. Koncepcja ta jest zależna od rozwoju nowych technologii, m.in. komunikacji sieciowej, systemów teleinformatycznych i cyber-fizycznych, robotyki i technik wirtualnych [6]. Elementami składowymi technik wirtualnych są systemy wykorzystujące rzeczywistość wirtualną (VR), mieszaną (MR) i rozszerzoną (AR). Technologie te stają się nie tylko elementami tzw. "inteligentnych fabryk" (Smart Factories), zaczynają również coraz śmielej wkraczać do sfery cyklu życia produktu nazywanej after-sales - obsługi posprzedażowej. Po latach prac nad wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (technologii, która dodaje wirtualne, interaktywne elementy do świata realnego) w przemyśle samochodowym wyodrębniły się dwie ścieżki jej rozwoju. Pierwsza z nich, to wykorzystanie AR we wszystkich fazach rozwoju produktu: od koncepcji, poprzez projektowanie i konstrukcję, aż do finalnego produktu. Ponadto, w tej kategorii mogą również mieścić się aplikacje wykorzystywane w procesie aftersales, a zatem takie, które służą celom marketingowym, a także wspomagają pracę serwisantów oraz użytkowników podczas codziennej eksploatacji pojazdu [7]. Druga ścieżka, to wykorzystanie systemu do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy. W przyszłości technologia ta może potencjalnie stać się stadium przejściowym pomiędzy pojazdem kierowanym przez człowieka a pojazdem w pełni autonomicznym. W niniejszym artykule zdecydowano się przedstawić pierwszą z wymienionych ścieżek. AR A ROZWÓJ PRODUKTU Światowe koncerny motoryzacyjne dostrzegają potencjał AR jako narzędzia wspomagającego projektantów, konstruktorów, serwisantów a także zwykłych użytkowników pojazdu. W opublikowanym w grudniu 2018 r. przez Teslę patencie Augmented Reality Application for Manufacturing [19] zaznaczono, że obecne techniki wytwar[...]

 Strona 1