Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Szemla"

Zużycie wody podczas transmisji sportowych z meczów piłkarskich jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa wodociągowego DOI:10.15199/17.2019.7.2


  Wprowadzenie Praca systemu dystrybucji wody obarczona jest znaczną nierównomiernością dobowego zużycia wody. Podstawowe definicje i elementy działań eksploatacyjnych systemów dystrybucji wody przedstawił M. Kwietniewski [38], który zwrócił uwagę, że tworzenie baz danych oraz gromadzenie danych z parametrami sieci może być wykorzystane do poprawy sprawności zarządzania oraz komputerowego modelowania i symulacji pracy sieci. Problematykę tę podejmowali Tchórzewska-Cieślak, I. Piegdoń, i K. Boryczko [50] podając, że analiza i ocena ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody wymaga szeregu danych o charakterze ilościowym oraz jakościowym, a także zależności przyczynowo-skutkowej zdarzeń niepożądanych. Zarządzanie jest procesem, a proces to zestaw działań, które przekształcają zbiór danych wejściowych w dane wyjściowe lub rezultaty tworzące wartość dodaną. Zarządzanie procesami i systemami to sposób, w jaki organizacja określa swoje procesy, jak nimi steruje i je doskonali, tak aby wspierały politykę i strategię organizacji i przyczyniały się do pełnego zaspokojenia potrzeb klientów i innych zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji [49]. Problemy eksploatacji systemu dystrybucji wody w aspekcie awaryjności badali I. Zimoch, M. Jamer, B. Binda [52], którzy scharakteryzowano budowę i eksploatację systemu dystrybucji wody we Wrocławiu i na tej podstawie podjęto próbę przeprowadzenia oceny niezawodnościowej tego systemu Podstawę badań stanowiła szeroka baza danych dotyczących awarii w systemie dystrybucji . Wnioski z tej pracy jednoznacznie wskazują, że duże zwiększenie przepływów, wywołane większym poziomem zużycia, wywołuje wzrost awaryjności sieci. W kontekście zależności przyczynowo- ‑skutkowej zdarzeń niepożądanych, podjęto w niniejszym artykule analizę zużycia wody w trakcie transmisji sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Modelowanie systemu dystrybucji wody, na przykładzie dużej aglomeracji miejski[...]

 Strona 1