Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GÓRKA"

Energia słoneczna a budynek. Modelowanie matematyczne parametrów promieniowania słonecznego padającego na przegrodę przezroczystą DOI:10.15199/9.2019.3


  Wpływ przegród przezroczystych na bilans energetyczny budynku zależy od wielu parametrów, w tym związanych ze wzajemną orientacją Słońca i przegrody. Do takich parametrów należą: - lokalizacja geograficzna budynku, orientacja przegrody względem kierunków świata i jej nachylenie, co wpływa na lokalne uwarunkowania związane z promieniowaniem słonecznym (natężenie promieniowania słonecznego docierającego do przegrody przezroczystej), - występowanie w otoczeniu obiektów ograniczających dostęp promieniowania słonecznego do przegrody (zacienienie przegrody przezroczystej), - rodzaj i właściwości energetyczne przegrody przezroczystej, a także jej rozmiar, sposób osadzenia i ustawienie wpływające na warunki wymiany ciepła z otoczeniem zewnętrznym i pomieszczeniem. Stosowanie metod obliczeniowych uwzględniających powyższe zagadnienia jest kluczowe w bilansowaniu energetycznym współczesnych budynków. W prostych układach ocena nasłonecznienia przegrody przezroczystej może bazować na rozwiązaniach analitycznych [6], podczas gdy metody numeryczne [3], [7] pozwalają na 336 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/9 (2019) rozwiązywanie skomplikowanych układów geometrycznych. Znane są zarówno uproszczone modele określające właściwości energetyczne promieniowania słonecznego możliwe do aplikacji w rozwiązaniach analitycznych, jak i bardziej skomplikowane metody, wymagające rozwiązań numerycznych [4], [5], [8], [9]. Modele matematyczne oddziaływania promieniowania słonecznego na przegrodę przezroczystą stosowane w rozwiązaniach inżynierskich w budownictwie powinna cechować łatwość implementacji i możliwość dostosowania stopnia skomplikowania i czasochłonności obliczeń do wymaganej dokładności wyników. W artykule przedstawiono metodę symulacji promieniowania słonecznego na przegrodę przezroczystą, która bazuje na prostych obliczeniach analitycznych. Ze względu łatwość interpretacji oraz implementacji, a także dokładność wyników, metod[...]

Energia promieniowania słonecznego a budynek. Matematyczne modelowanie właściwości energetycznych przegrody przezroczystej w aspekcie dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego DOI:10.15199/9.2019.10.2


  1. Wstęp Rozwój standardów energetycznych w budownictwie, pokazuje zwiększenie znaczenia analiz energetycznych, uwzględniających wpływ energii promieniowania słonecznego na budynki [3], [6], [10], [13], [14], [17]. W bilansowaniu energetycznym budynków istotne jest zarówno uwzględnienie właściwości promieniowania słonecznego [3], [4], jak i zmiennych parametrów cieplnych przegród przezroczystych [15], [16]. Przegrody przezroczyste cechują się specyficznymi cechami, a w tym parametrami słonecznymi (τ, ρ, α), zależnymi od ich rodzaju i kąta padania promieniowania słonecznego, które znacznie komplikują obliczenia [2], [5], [7]. Często na potrzeby analiz wykorzystywane są podstawowe dane energetyczne przegród przezroczystych ‒ współczynniki cieplne U w kontekście przenikania ciepła oraz g w kontekście przepuszczalności energii promieniowania słonecznego. mgr inż. Filip Pawlak; osoba do kontaktu: pawlak.filip@gmail.com Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska dr inż. Andrzej Górka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska Słowa kluczowe: model numeryczny, promieniowanie słoneczne, słoneczne zyski ciepła, bilans cieplny okna, przepuszczalność energii promieniowania słonecznego przez okna, współczynnik energetyczny "g". Streszczenie Złożoność procesu przepływu ciepła w przegrodach przezroczystych i liczba czynników na niego wpływających powoduje, że bilansowanie cieplne takich przegród należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień związanych z analizami energetycznymi w budownictwie. Szczegółowe parametry energetyczne przegród przezroczystych są często nieznane w okresie wstępnych bilansów energetycznych, będących podstawą do wyboru koncepcji projektowanych rozwiązań HVAC w budynkach. Uproszczone bilansowanie cieplne, nieuwzględniające dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego i zmienności parametrów słonec[...]

 Strona 1