Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemyslaw Spiczyński"

WYKORZYSTANIE TECHNIKI UCZENIA ZE WZMOCNIENIEM W SIECIACH SDN DOI:10.15199/13.2019.6.3


  W dzisiejszych czasach można zaobserwować dynamiczny rozwój inżynierii oprogramowania. Wydawałoby się, że programiści definiują otaczającą nas rzeczywistość na nowo, wprowadzając coraz to bardziej pomysłowe i ułatwiające życie rozwiązania. W końcu programowalna rzeczywistość upomniała się również o sieci teleinformatyczne. W ten sposób powstała idea sieci programowalnych SDN (Software Defined Networks). Nowy paradygmat oferuje uczynienie infrastruktury teleinformatycznej dostosowującą się do zmian, obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania sieci oraz uniezależnienie urządzeń od producentów sprzętu sieciowego. Spełnienie tej obietnicy było możliwe dzięki przeniesieniu mechanizmów decyzyjnych do urządzenia sprawującego nadzór nad całą siecią - sterownika SDN [1]. Trzeba jednak pamiętać, że nowe rozwiązania inicjują także nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Na szczęście, z tego samego powodu, również administratorzy sieci mają do dyspozycji kolejne sposoby radzenia sobie z zagrożeniami. Okazuje się bowiem, że metody uczenia maszynowego świetnie radzą sobie z destrukcyjnymi działaniami potencjalnych adwersarzy. Inteligentne systemy są w stanie uczyć się zachowania intruzów, wykrywać ataki cyberprzestępców i bardzo skutecznie reagować na nie. Z tego właśnie powodu, myśl o wykorzystaniu inteligentnych algorytmów w sieciach definiowanych programowo nasuwa się sama. SIECI PROGRAMOWALNE W sieciach SDN nie rezygnowano z architektury warstwowej znanej z sieci tradycyjnych, ale wprowadzono do niej pewne modyfikacje. Chcąc dogłębnie zrozumieć zasady wykorzystane w tej technologii, należy przyjrzeć się specyfikacji i roli poszczególnych warstw. Najniższą warstwę architektury SDN stanowi płaszczyzna danych. Jest to w istocie zbiór przełączników sieciowych, wyposażonych w funkcje przekazywania ruchu sieciowego między poszczególnymi ich portami na podstawie zapisanych reguł identyfikowanych za pomocą tzw. wskaźników przepływów. Reguły te ni[...]

 Strona 1