Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ ZIELIŃSKI"

Eksperymentalne badania radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w macie aerożelowej Porogel Medium Space-Loft DOI:10.15199/9.2019.7.3


  1. Wprowadzenie Aerożele są materiałami o strukturze mikroporowatej i gęstości w zakresie od 5 kg/m3 do 500 kg/m3. Zostały wynalezione w 1931 r. przez Stevena Kistlera (USA) [2]. W okresie prawie trzydziestu lat ich rozwój został początkowo spowolniony z powodu czasochłonnej i pracochłonnej technologii produkcji, związanej z wymianą rozpuszczalników. Przełomu dokonał S.J. Teichner (Francja), który zastąpił krzemian sodu alkoksysilanem [2]. Aerożele wytwarzane są w procesie żelowania. Żele poddawane są procesowi suszenia w autoklawach w warunkach nadkrytycznych, w celu zachowania struktury materiału [1], [2]. Aerożele krzemionkowe (SiO2) znane są od lat sześćdziesiątych. Są produkowane w formie pianek otwarto-komórkowych lub proszków. Charakteryzują się bardzo małymi wymiarami porów (ok. kilkudziesięciu nm) i niską przewodnością cieplną k [1]. Aerożele w czystej postaci cechuje niska wytrzymałość na ściskanie oraz wysoka podatność na pękanie. W celu zwiększenia przydatności tego materiału w różnych gałęziach przemysłu, od budownictwa po kosmonautykę, opracowano kompozyty aerożelowe, które często występują w postaci mat [7]. Od niedawna na rynku polskim dostępne są maty aerożelowe firmy Aspen Aerogels (USA). Do badań wybrano matę aerożelową o nazwie handlowej Porogel Medium Space-Loft o grubości 10 mm i gęstości 150 kg/m3. Producent podaje wartość przewodności cieplnej k warstwy takiej maty, ale o grubości 5 mm równą 0,014 W/(m·K) [8]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przewodności cieplnej k(l) w zakresie temp. od ok. 0oC do ok. 50oC próbek złożonych z jednej warstwy maty o grubości 10 mm, dwóch (20 mm), trzech (30 mm) i ostatecznie czterech warstw maty o łącznej grubości 40 mm. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. 258 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/[...]

Badania przewodności cieplnej maty aerożelowej Porogel Medium Space-loft w zakresie temperatury do 200°C DOI:10.15199/9.2019.10.3


  1. Wprowadzenie Przewodność cieplna w funkcji temperatury k(T) maty aerożelowej Porogel Space-Loft firmy Aspen Aerogels (USA) jest około 40% mniejsza (dla maty o grubości 10 mm), niż najlepszych obecnie na rynku styropianów grafitowych [9], [10-13]. To prawdziwy przełom, jeżeli chodzi o materiały termoizolacyjne. Zakres temperatury, w którym można bezpiecznie stosować maty Porogel Space-Loft sięga od (-)200°C do (+)200°C, co oznacza, że można je stosować nie tylko w budownictwie [8]. Podobnie, jak w pracy [9], do badań wybrano matę aerożelową o nazwie handlowej Porogel Medium Space-Loft o grubości 10 mm i gęstości 150 kg/m3 [9]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przewodności cieplnej w funkcji grubości warstwy k(l), w zakresie temperatury od około 100°C do około 200°C. Próbki składały się z jednej (l = 10 mm), dwóch (l = 20 mm), trzech (l = 30 mm) oraz czterech warstw (l = 40 mm). Badania wykonano w aparacie płytowym wysokotemperaturowym Fox 300HT przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano przez obłożenie każdej próbki folią aluminiową. Folią aluminiową przedzielono również wszystkie warstwy próbki, co w przypadku próbki o grubości l = 40 mm oznacza pięć warstw folii aluminiowej. 2. Pomiary przewodności cieplnej maty aerożelowej w funkcji temperatury Wyniki pomiarów k(T) dla próbek o grubości: 10, 20, 30 oraz 40 mm przedstawiono w tabeli 1 - dla czarnych brzegów próbki, w tabeli 2 - dla błyszczących brzegów próbki mgr inż. Mateusz Zieliński, mateusz.zielinski@wat.edu.pl (corresponding author) prof. dr hab. inż. Piotr Koniorczyk; osoba do kontaktu: piotr.koniorczyk@wat.edu.pl dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk prof. WAT; janusz.zmywaczyk@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna Słowa kluczowe: mata aerożelowa, przewodność cieplna Streszczenie Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k m[...]

 Strona 1