Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Zaborowski"

I rocznica śmierci prof. dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego DOI:


  W dniu 15 sierpnia 2019 r. mija I rocznica śmierci, tragicznie zmarłego, wspaniałego, nieocenionego prof. zw. dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego, wieloletniego profesora na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Był absolwentem Wydziału Geodezyjnego, który ukończył w 1956 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera. Podczas studiów, 1 kwietnia 1954 r. został nauczycielem akademickim na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. W latach 1970-1973 był dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii, w latach 1973-1980 prorektorem ds. studenckich na PW. W okresie 1980-1987 r. był podsekretarzem stanu - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1974-1980 wiceprzewodniczącym, a w latach 1980-1983 przewodniczącym Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był wybitnym geodetą, naukowcem, autorem ponad 300 publikacji naukowych, naukowo- technicznych i popularyzatorskich z zakresu geodezji. Będąc prof. zwyczajnym dr. hab. na Politechnice Warszawskiej o specjalności geodezja gospo[...]

 Strona 1