Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Gałązka-Świderek"

KLASYFIKACJA SZMERÓW ODDECHOWYCH - BADANIA PILOTAŻOWE DOI:10.15199/13.2019.2.1


  Zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa mająca na celu dostarczenie do organizmu tlenu oraz wydalenie dwutlenku węgla. Płuca wypełniają szczelnie klatkę piersiową, z uwagi na występującą różnicę ciśnień między płucami a przestrzenią opłucnową. Owa przestrzeń jest zawarta między opłucną płucną - błoną otaczającą płuca oraz opłucną ścienną - błoną otaczającą klatkę piersiową. Wentylacja jest możliwa ze względu na powiększanie lub pomniejszanie objętości klatki piersiowej, a więc także objętości płuc, przez mięśnie oddechowe. Zmiana objętości skutkuje zmianą ciśnienia powietrza śródpęcherzykowego i tym samym różnicą ciśnień względem powietrza atmosferycznego. Gazy oddechowe przemieszczają się przez drogi oddechowe wzdłuż oskrzeli o coraz mniejszych przekrojach aż do pęcherzyków płucnych, gdzie przenikają przez błony pęcherzyków do naczyń włosowatych [1]. Tam następuje dyfuzja tlenu i jego rozpuszczenie we krwi, a także dyfuzja dwutlenku węgla z krwi do przestrzeni pęcherzykowej [2]. Budowę układu oddechowego zilustrowano na rysunku 1. Układ oddechowy powinien zapewnić maksymalną powierzchnię, w której zachodzi dyfuzja gazów, minimalną odległość transportu gazów, a także równoczesne dostarczenie świeżego powietrza do różnych regionów płuc. To tłumaczy tak skomplikowaną budowę płuc, którą można porównać ze zbiorem małych balonów, które po napompowaniu tworzą wielką powierzchnię dyfuzyjną gazów (zbliżoną do powierzchni kortu tenisowego). Przestrzeń otaczającą pęcherzyki płucne nazywa się miąższem płucnym. W nim zawarte są naczynia włosowate oraz m.in. elastyna i kolagen, które determinują mechaniczne właściwości płuc - ich elastyczność [5]. Właściwości sprężyste tkanki łącznej wytwarzają wewnątrz płuc podciśnienie, po otwarciu klatki piersiowej płuca zapadają się [2]. Schorzenia układu oddechowego są bardzo niebezpieczne i nie bez powodu, zgodnie z raportem WHO, plasują się w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonu [6]. Pon[...]

 Strona 1