Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK PIGŁOWSKI"

Folia poliestrowa jako podłoże materiałów fotochemicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody otrzymywania podłoży pod materiały fotochemiczne wykonanych z poliestrów nasyconych, a w szczególności z poIi(tereftalanu etylenowego). Z przedstawionego przeglądu literatury wynika, że w takich wypadkach zastosowania poliestru konieczna jest modyfikacja jego powierzchni przez nałożenie na nią warstwy pośredniej, charakteryzującej się dobrą przyczepnością do folii poliestrowej i emulsji światłoczułej. Omówiono typy polimerów i związków chemicznych agresywnych względem podłoża poliestrowego, które stanowią podstawowe składniki warstwy pośredniej. W przemyśle fotochemicznym jednym z podstawowych problemów wymagających rozwiązania jest opracowanie odpowiednich nośników materiałów światłoczułych. P o czątkowo stosowano folie z azotanu celulozy, które ze względu na łatwopalność zostały wyeliminowane przez fo>- lie z octanów celulozy, ale i te nie spełniają wszystkich wymagań przemysłu fotochemicznego. Wykazują zbyt małą stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatury (co ma znaczenie zwłaszcza przy kopiowaniu rysunków, map itp.), a ponadto charakteryzują się dość znaczną kruchością. W ostatnich kilkunastu latach coraz częściej stosuje się podłoża z innych polimerów; wśród nich największe znaczenie zyskało podłoże z poli(tereftalanu etylenowego). Nośnik ten ma doskonałe właściwości wytrzymałościowe i optyczne, a ponadto cechuje go bardzo duża stabilność wymiarów. Skurcz termiczny folii orientowanej dwuosiowo i stabilizowanej termicznie wynosi w temp. 100°C nie -więcej niż l°/o, a w temp. 150°C mniej niż 5%. Podstawową trudność w stosowaniu poii(tereftalanu etylenowego) jako nośnika stwarza bardzo duża hydrofobowość tego polimeru. Wszystkie podłoża używane w przemyśle materiałów światłoczułych wykazują właściwości hydrofobowe i nie są dobrze zwilżane przez emulsję światłoczułą. W wypadku folii z estrów celulozy pokrycie jej dyspersją żelatyny w rozpuszczalniku organicznym (dobranym -tak, aby powodował rozpu[...]

 Strona 1