Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Mardini"

RADIOWA LOKALIZACJA TERMINALA RUCHOMEGO W ŚRODOWISKU Z PRZYPADKOWO ROZMIESZCZONYMI PRZESZKODAMI DOI:10.15199/59.2015.4.47


  W komunikacie przedstawiono wyniki wyznaczania nieznanej lokalizacji odbiornika na podstawie wartości mocy odebranej przez trzy rozmieszczone w środowisku propagacji stacje bazowe. Propagacja fali radiowej w rozpatrywanym środowisku miejskim została zamodelowana metodą sieci perkolacyjnej. Przypadkowość środowiska propagacyjnego została określona za pomocą współczynnika wypełnienia badanego obszaru budynkami o regularnej strukturze. 1. WSTĘP Bardzo ważnym segmentem rozwoju komunikacji bezprzewodowej jest lokalizacja geograficzna terminali ruchomych. Jej zastosowania wydają się być nieograniczone i obejmują bardzo szeroki zakres, począwszy od efektywnego zarządzania sieciami a skończywszy na dedykowanych usługach użytkownika końcowego. W tym obszarze zastosowań są również usługi lokalizacyjne dla potrzeb ratownictwa, ujęte w zalecenia i normy obowiązujące operatorów. Obszary geograficzne obejmujące zastosowania radiowej lokalizacji są praktycznie nieograniczone, tak, co do wielkości jak i różnorodności. Stanowi to istotną przeszkodę w prostym i szybkim wdrażaniu systemów lokalizacyjnych, albowiem zgromadzenie i przechowanie, a także szybka i skuteczna eksploracja danych o ukształtowaniu i morfologii otoczenia jest trudna i kosztowna. Wszystko to sprawia, że wykorzystanie zjawiska propagacji fal radiowych do lokalizacji obiektu zainteresowania jest problemem otwartym i dalekim od satysfakcjonującego rozwiązania. Głównym problemem jest znalezienie odpowiednio prostego, ale i dostatecznie dokładnego modelu propagacji fali radiowej w założonym zakresie częstotliwości, dającego się wykorzystać w różnorodnym środowisku, scharakteryzowanym możliwie najmniejszą liczbą parametrów. W niniejszym komunikacie przedstawia się próbę analizy dokładności lokalizacji w przestrzeni dwuwymiarowej, z przypadkowo rozmieszczonymi przeszkodami W celu określenia położenia terminala konieczna jest znajomość odległości dzielącej nadajnik od odbi[...]

 Strona 1