Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin LEFIK"

Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła na drodze konwekcji dla obudowy silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję dla użebrowanej obudowy silnika indukcyjnego. Przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego oraz wyniki obliczeń tego współczynnika. Ponadto przedstawiono wyniki obliczeń cieplnych weryfikujących poprawność wyznaczenia współczynnika przejmowania. Abstract. The paper describes a method of calculations the convective heat transfer coefficient for finned induction motor housing. A computational model and the results of calculations of this coefficient are presented. Moreover, the results of thermal calculations that verify the convective heat transfer coefficient calculations are shown. (Application of the computational fluid dynamics in convective heat transfer coefficient calculations for induction motor housing). Słowa kluczowe: obliczeniowa mechanika płynów, silnik indukcyjny, współczynnik przejmowania ciepła, obliczenia cieplne. Keywords: computational fluid dynamics, induction motor, heat transfer coefficient, thermal calculations. Wstęp Obliczenia cieplne stanowią istotny element projektowania i optymalizacji silników indukcyjnych ze względu na wykorzystanie ich w różnych warunkach pracy. Obliczenia te coraz częściej wykonywane są z wykorzystaniem metod polowych, opartych o numeryczne rozwiązanie różniczkowego równania Fouriera-Kirchhoffa [1], [2], [3]. Rozwiązanie tego równania wymaga określenia warunków brzegowych. W literaturze można spotkać przeważnie dwa podejścia: wykorzystuje się warunek I rodzaju (warunek Dirichleta), polegający na określeniu znanego rozkładu temperatury na powierzchni albo warunek III rodzaju - prawo chłodzenia Newtona. W pierwszym przypadku, nieznany rozkład temperatury określany jest na podstawie pomiarów, np. z wykorzystaniem kamery termowizyjnej [4]. W przypadku obliczeń cieplnych wykonywanych na etapie projektowania, takie podejście jest niepraktyczne. Wygodniejsze w tym przypadku jest zastosowanie war[...]

ViMeLa Project: An innovative concept for teaching mechatronics using virtual reality DOI:10.15199/48.2019.05.05

Czytaj za darmo! »

Nowadays, traditional education and teaching methods, although with significantly improved teaching techniques, can not keep enough interest of the students that grew up with Internet, mobiles and tablets. Especially sensitive to these issues are students in engineering, in particular, in mechatronics. Modern information technology is rapidly being adopted in Mechatronics Engineering education as a tool for enriching the practical experience of the students. The practical training is a vital part of Mechatronics Engineering education [1]. However, the high cost needed to implement laboratory experiments (for educational purposes) led to development of virtual facilities where physical systems can be virtually controlled via the Virtual Reality (VR) simulations. Multimedia and VR technologies offer great potential for presenting theory and laboratory experiments in an enhancing and interesting, but in an economical, way. Teaching and learning Mechatronics Mechatronics is synergy and interaction of mechanical, electrical and computer systems as seen in Fig. 1. Hence, it is an interactive combination of mechanical engineering, electronic control and computer technology, with the aim of achieving an ideal balance between mechanical structure and its overall control and performance. Fig.1. Structure and key elements of mechatronics Currently, mechatronics classes are divided into two parts: the theoretical lectures and laboratory courses with experiments following the "learning by doing" model. Expensive equipment and limited time for training do not provide sufficient educational platforms [2,3]. In some cases the students conduct based simulations and learn how mechatronic systems and devices operate in reality, despite it may seem abstract and unclear for students, and does not fully reflect the physical phenomena of particular processes. The described drawbacks of mechatronics study are greatly improved when classroom teac[...]

 Strona 1