Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Madej"

Transformacje naringeniny przez drożdże Rhodotorula marina


  Transformacje naringeniny przez drożdże Rhodotorula marina prowadziły do dwóch produktów hydroksylacji: kartamidyny i izokartamidyny, których stężenie zależało od wieku prehodowli, do której dodawano substrat oraz od czasu jego inkubacji w mieszaninie reakcyjnej. Największą wydajność kartamidyny uzyskano po 24 h inkubacji naringeniny dodawanej do 1-dniowej prehodowli, natomiast największe stężenie izokartamidyny obserwowano po 10 h transformacji naringeniny dodawanej do 3-dniowej prehodowli. Aktywność przeciwutleniająca otrzymanych produktów jest wyższa niż zastosowanego substratu i w przypadku izokartamidyny porównywalna do aktywności α-tokoferolu. Naringenin was converted to carthamidin and isocarthamidin by Rhodotorula marina yeast. The reaction depended on the age of preculture and time of substrate incubation in reaction mixt. The highest yield of carthamidin was obtained after 24 h of incubation of naringenin added to the 1-day-old preculture, while the highest isocarthamidin concentration was observed after 10 h conversion of naringenin added to the 3-day-old preculture. W ekonomicznie rozwiniętych krajach świata coraz więcej uwagi poświęca się bezpieczeństwu żywności. Pociąga to za sobą konieczność poszukiwania nowych naturalnych substancji wykazujących działanie hamujące rozwój drobnoustrojów w żywności lub/i przeciwdziałające jej utlenieniu. Grupą związków budzących szczególne zainteresowanie w tym Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Anna Madej*, Jarosław Popłoński, Ewa Huszcza Transformacje naringeniny przez drożdże Rhodotorula marina Transformations of naringenin by yeast Rhodotorula marina Mgr inż. Jarosław POPŁOŃSKI w roku 2010 ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w specjalności biotechnologia żywności. Jest doktorantem w Katedrze Chemii na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - biotransformacje. Katedra Chemii, Uniwersytet Przyro[...]

 Strona 1