Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Milecka"

Przemysłowe znaczenie mikrobiologicznych hydroksylacji związków steroidowych


  Ze względu na szeroki wachlarz właściwości biologicznych związki steroidowe znalazły zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Hydroksylacje steroidów za pomocą mikrobiologicznych monooksygenaz (cytochromu P-450) stały się źródłem związków o pożądanej aktywności biologicznej oraz produktów pośrednich w syntezie chemicznej. Selektywność działania enzymów oraz łagodne warunki prowadzenia biotransformacji przyczyniły się do rozwoju tej dziedziny badań. Przedstawiono znaczenie mikrobiologicznej hydroksylacji związków steroidowych. A review, whit 71 refs., of steroid compounds and their hydroxyl derivatives as well as of enzymes used as biocatalysts for hydroxylation of the steroids. Mikrobiologiczna hydroksylacja charakteryzuje się wysoką regioi stereospecyficznością działania oraz prowadzi do otrzymania trudno dostępnych na drodze klasycznej syntezy chemicznej związków. Mikrobiologiczne przekształcenia steroidów, są ważną, spełniającą wymogi "zielonej chemii" i "białej biotechnologii", metodą pozyskiwania nowych pochodnych steroidowych, o potencjalnej aktywności biologicznej1, 2). Związki steroidowe, głównie hydroksypochodne, ze względu na właściwości terapeutyczne (m.in. przeciwzapalne, przeciwalergiczne i antynowotworowe) są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym do produkcji leków. Monooksygenazy (enzymy katalizujące reakcje hydroksylacji) mikroorganizmów wykazują duże Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Tomasz Janeczko*, Natalia Milecka, Edyta Kostrzewa-Susłow Przemysłowe znaczenie mikrobiologicznych hydroksylacji związków steroidowych Industrial importance of microbial hydroxylation of steroids Mgr inż. Natalia MILECKA w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Jest doktorantką i asystentem naukowym w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - biotransformacje związków steroidowych. Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Uni[...]

 Strona 1