Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tetiana BARANENKO"

Kompensacja mocy biernej w sieciach elektrycznych ze źródłami interharmonicznych DOI:10.15199/48.2019.03.10

Czytaj za darmo! »

Obecnie obserwuje się ciągły wzrost wykorzystania nieliniowych obciążeń w sieciach elektrycznych o różnych poziomach napięcia. Nieliniowe obciążenia są jednocześnie źródłami odkształcenia przebiegów krzywych napięcia i prądu oraz odbiornikami mocy biernej. W związku z tym powstaje problem sterowania mocą bierną, a zwłaszcza problem kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych z nieliniowymi obciążeniami. Trudności te wynikają z faktu, że przy odkształconych przebiegach prądów i napięć pojawia się moc bierna odkształcenia, co nie pozwala na zastosowanie klasycznego podejścia do kompensacji mocy biernej stosowanego w sieciach z przebiegami sinusoidalnymi. Problemom dotyczącym wyznaczania mocy biernej w warunkach odkształcenia i asymetrii napięcia zasilającego poświęcono wiele prac [1 - 5], ale dotyczą one najczęściej analizy pracy sieci przy niezmiennym charakterze obciążenia. Dlatego konieczne jest opracowanie algorytmu kompensacji mocy biernej, który uwzględnia charakterystyki nieliniowych i szybkozmiennych obciążeń. Jest to szczególnie ważne ponieważ takie źródła zaburzeń generują interharmoniczne powodujące wahania napięcia i związane z tym zjawisko migotania światła [6]. Rozwiązanie problemu kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych ze źródłami interharmonicznych jest głównym celem niniejszego artykułu. Wyznaczanie mocy biernej w nieliniowych obwodach elektrycznych W obliczeniach nieliniowych obwodów elektrycznych często wykorzystuje się analizę harmonicznych. Na podstawie rozwinięcia przebiegów prądu i napięcia w szereg Fouriera powstało wiele sposobów określania mocy biernej. W pracy [7] proponuje się zdefiniowanie mocy biernej w postaci całki Reimanna: (1) dt dt Q u t di t T   0 ( ) ( ) 2 1  Na podstawie wyrażenia (1) można uzyskać wzór określający moc bierną przy odkształconych przebiegach napięcia i prądu, które w ogólnym przypadku można przedstawić w postaci następ[...]

 Strona 1