Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kuncewicz"

Postęp w pakowaniu produktów spożywczych


  W dotychczasowym rozwoju opakowalnictwa żywności można wyróżnić kilka okresów. Przez długie lata do bezpośredniego pakowania stosowano opakowania tzw. pierwszej generacji, których efekt prewencyjno- ochronny był niewielki, a służyły one głównie do przenoszenia, przechowywania, a niekiedy także użytkowania produktów spożywczych. Były to opakowania uniwersalne, w które pakowano różne produkty nie zwracając uwagi na interakcję między tworzywem a zapakowanym produktem. Postęp wiedzy w wielu dziedzinach spowodował rozwój nowych technik i technologii pakowania oraz stworzył drugą generację opakowań, które przestały mieć charakter uniwersalny, a stały się opakowaniami specyficznymi przeznaczonymi dla określonych grup produktów. Istotne zmiany w opakowalnictwie żywności nastąpiły na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Do pakowania żywności wdrożono takie techniki, jak pakowanie aseptyczne, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP - Modified Atmosphere Packaging). Ważnym przyczynkiem do tych zmian było szerokie rozpowszechnienie w pakowaniu żywności materiałów z tworzyw sztucznych. Takie cechy tych materiałów, jak podatność tworzenia różnych form, giętkość, sztywność, elastyczność, zróżnicowana barierowość (dla tlenu, pary wodnej i światła), odporność chemiczna, łatwość łączenia przez zgrzewanie, mała masa i wiele innych, zadecydowały o szczególnej ich przydatności w nowych metodach pakowania. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY pakowania żywności Pakowanie aseptyczne wprowadzono w USA już w latach czterdziestych XX w. Było to aseptyczne napełnianie puszek blaszanych, jednak gwałtowny rozwój tego pakowania nastąpił na początku lat sześćdziesiątych, gdy szwajcarska firma Alpur opracowała metodę wyjaławiania materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych za pomocą nadtlenku wodoru. Pakowanie aseptyczne zostało rozpowszechnione na skalę światowa przez szwedzką firmę Tetra Pak. Zasada pakowania as[...]

 Strona 1