Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosaw Pawłowski"

Ocena stanu technicznego wieloletnio eksploatowanych mostów suwnicowych

Czytaj za darmo! »

Poprawność i niezawodność pracy suwnicy są jednoznacznie związane z jej stanem technicznym. Zdecydowana większość suwnic, pracujących w przemyśle, charakteryzuje się długim okresem ich intensywnej eksploatacji. Najstarsze dźwignice mają za sobą ok. 50 lat użytkowania. Od szeregu lat, w wyniku różnych przyczyn natury technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej i eksploatacyjnej, obserwuje się w odniesieniu do mostów suwnic zjawisko trwałych ugięć spawanych dźwigarów skrzynkowych. Proces narastania trwałych ugięć dźwigarów z reguły poprzedza ich pęknięcie zmęczeniowe, które w konsekwencji prowadzi do katastroficznego złamania dźwigara [1]. 2. Inwentaryzacja stanu technicznego wieloletnio eksploatowanych suwnic Proces deformacji ustrojów nośnych suwnic pomostowych o konstrukcji [...]

 Strona 1