Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Karol Piniarski"

Detekcja i identyfikacja pieszych w obrazach termowizyjnych DOI:10.15199/13.2017.10.10


  Pomimo postępu w dziedzinie przetwarzania obrazów detekcja pieszych, czy ich identyfikacja nadal pozostaje wyzwaniem. Zadanie to dla ludzkiego oka i umysłu wydaje się intuicyjne i proste, jednakże dla maszyn nadal pozostaje trudne. Duża zmienność warunków takich jak oświetlenie, perspektywa, niestabilność otoczenia, a także szumy mogą powodować problemy i skutkować obniżeniem skuteczności systemów detekcji. Tanie i powszechnie stosowane systemy wizyjne rejestrujące obraz za pomocą kamer kolorowych są szczególnie podatne na różnice w oświetleniu, gdyż bezpośrednio przetwarzają wartości luminancji pikseli obrazu. Skuteczną metodą rozwiązania części z powyższych problemów jest termowizja, która pozwala na pracę w warunkach widzenia nocnego, a poprzez pracę w zakresie dalekiej podczerwieni pozostaje niewrażliwa na zmiany jasności w oświetlonym otoczeniu (rys. 1). Cecha ta jest szczególnie ważna w systemach dotyczących bezpieczeństwa, których niewłaściwe, albo mało skuteczne działanie może mieć tragiczny skutek. Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone (cieplne), którego moc zależy od temperatury danego obiektu. Każde ciało mające temperaturę większą niż 0 K Rys. 1. Zdjęcie tej samej sceny wykonane przez system Tetravision [8] w warunkach nocnych przy użyciu kamery pracującej w bliskiej podczerwieni (lewa strona) i kamery termowizyjnej (prawa strona) Fig. 1. Two images of one scene captured by Tetravision [8] system at night-time conditions: image captured by camera in near-infrared spectrum (left), image captured by thermal camera (right) 40 Elektronika 10/2017 emituje takie promieniowanie, ale w praktyce tylko obiekty mające inną (typowo wyższą) temperaturę niż otoczenie mogą być wyekstrahowane. Promieniowanie w zakresie dalekiej podczerwieni jest promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 3-30 μm, jednakże do zastosowań detekcji pieszych, kamery termowizyjne często używają węższego pasma 8-14 &#[...]

Termowizyjna detekcja pieszych z użyciem segmentacji obrazu poprzez progowanie DOI:10.15199/13.2018.4.3


  Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego pojawiały się od samego początku motoryzacji. Jednym ważniejszych propozycji ostatnich lat w tej dziedzinie jest system samochodowego widzenia nocnego. Dzięki wczesnemu wykrywaniu pieszych kierowca ma więcej czasu na podjęcie decyzji. To przede wszystkim pomaga chronić pieszych, którzy nie mają żadnej ochrony w kontakcie z poruszającymi się pojazdami i dlatego stanowią oni znaczącą większość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Do wczesnego ostrzegania przed pieszymi potrzebna jest ich automatyczna detekcja. Realizowana jest ona poprzez analizę rejestrowanego obrazu. Technologicznie, rozwiązania można podzielić na następujące kategorie: klasyczne, z pojedynczą kamerą pracującą w zakresie światła widzialnego [17], stereowizyjne [18], z kamerą termowizyjną [1] oraz kombinacje wymienionych kategorii. Systemy wizyjne wykorzystujące kamery rejestrujące w zakresie światła widzialnego (380 nm do 780 nm długości fali) oraz tzw. bliskiej podczerwieni (w zakresie od ok. 700 nm do 1.1 μm długości fali [7]) mają ograniczoną możliwość pracy w warunkach nocnych i potrzebują dodatkowego oświetlenia. Z tego względu systemy te są nazywane systemami aktywnymi. W samochodowych systemach widzenia nocnego wykorzystywane są także kamery termowizyjne - tzw. systemy pasywne, które rejestrują promieniowanie cieplne w paśmie tzw. dalekiej podczerwieni (w zakresie od 3 μm do 30 μm długości fal [7]). Kamery wykorzystywane w systemach aktywnych pozwalają na rejestrację obrazu o wysokiej rozdzielczości i są znacząco tańsze niż kamery termowizyjne. Z drugiej strony, systemy pasywne oferują bardziej kontrastowy obraz, na którym piesi są jaśniejsi od otoczenia, ze względu na ich wyższą temperaturę w nocy. Ułatwia to ich wyodrębnienie z obrazu za pomocą technik segmentacji. Kamery termowizyjne posiadają także znacznie większy zasięg detekcji (typowo do ok. 300 m, w zastosowaniach spe[...]

Embedded mobile systems to assist road users in urban environments DOI:10.15199/13.2016.4.2


  W artykule przedstawiono trzy aplikacje do urządzeń mobilnych przeznaczone dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów, a więc dla różnych użytkowników dróg, w celu pomocy im w usprawnieniu sterowania ruchem i w konsekwencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Opracowane oprogramowanie przetwarza w czasie rzeczywistym sygnał wideo kamery wbudowanej w smartfon. Pierwsza aplikacja służy do wykrywania zmian świateł sygnalizacji ulicznej, druga - do wykrywania nadjeżdżających pojazdów i ostrzegania o tym pieszych. Trzecia służy zaś do wykrywania kierunkowskazów pojazdów na sąsiednich pasach ruchu. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują na wysoką skuteczność zaproponowanych rozwiązań. Słowa kluczowe: system wspomagający kierowców i pieszych, urządzenie mobilne, smartfon, przetwarzanie wideo, system wbudowany.Many areas of today’s world are urban areas. Only in the European Union (EU) more than 350 millions of people live in agglomerations larger than 5 thousands of inhabitants [1]. A high density of inhabitants means also a high density of traffic (which is basically understood as a phenomenon of using roads for travelling and carrying goods). It generates many problems related to safety and efficiency of the transport. For example, in Warsaw typical mean travel time is ca. 40% longer than it could be with uncongested traffic [2]. Moreover, heavy traffic increases air pollution (due to increased fuel consumption and problem of smog), increases noise, means waste of time, and frustrates people [3]. High traffic density involves communication accidents. Among them we count collisions and pedestrian hitting. In 2013 there were approximately 26 thousands road fatalities in the EU (more than 3 thousands in Poland). It means that every year a population comparable to that of a small city dies. For every death there are about 4 permanently disabling injuries, 8 serious injuries, and 50 minor in[...]

Kurs Podstaw elektroniki dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka DOI:10.15199/48.2018.08.18

Czytaj za darmo! »

Elementy i układy elektroniczne od wielu lat wspomagają życie ludzi i ich działania. Ze względu na szybki rozwój elektroniki, właściwe przygotowanie inżynierów do wykorzystania zasobów w tej dziedzinie staje się jednak coraz trudniejsze. Problem został zauważony już kilkanaście lat temu - prof. H. Tenhunen zaproponował odmianę znanego prawa Moore’a: "Wiedza potrzebna inżynierowi elektroniki podwaja się co dekadę" [1, 2]. W związku z tym faktem powstaje pytanie: jak uczyć coraz bardziej złożonej elektroniki, mając do dyspozycji czas ograniczony do jednego semestru akademickiego? Czy skupić się na podstawach teoretycznych, zakładając, że aspekty praktyczne studenci uzupełnią samodzielnie lub, jako absolwenci, zostaną doszkoleni w przyszłych zakładach pracy, czy przeciwnie - zrezygnować z teorii ucząc zastosowań technicznych? Obserwując znane projekty popularyzujące zastosowania mikrokontrolerów, takie jak np. Arduino [3], czy Raspberry-Pi [4] oraz ich popularność można odnieść wrażenie, że znajomość praw elektroniki wśród młodzieży rośnie. Okazuje się jednak, że gotowe płytki, moduły, biblioteki komunikacyjne i obliczeniowe, a także proste techniki połączeniowe, mimo że istotnie upraszczają przygotowanie projektów, równocześnie wpisują się w coraz wyraźniejszy trend: poszukaj rozwiązania w Internecie, skopiuj, wklej, powinno działać. Nie działa? Poszukaj innych rozwiązań, na pewno któreś zadziała. W efekcie, nie ma chęci poświęcenia czasu na samodzielne zgłębienie problemu i jego rozwiązywanie. Warto dodać, że wiele materiałów dostępnych w Internecie zawiera nieścisłości, błędy, a nawet niepoprawne, czy niebezpieczne rozwiązania, np. schematy ładowarek sieciowych bez izolacji galwanicznej. Autorzy w przygotowanych wykładach oprócz właściwych rozwiązań prezentują także te niepoprawne z odpowiednim komentarzem i wyjaśnieniem błędów. W większości przypadków problemy pomogłaby rozwiązać wiedza pozyskana na wykładach z do[...]

Automatyczne systemy wizyjne usprawniające ruch drogowy i zwiększające bezpieczeństwo DOI:10.15199/13.2015.4.1


  Utrudnienia w ruchu drogowym na obszarach zurbanizowanych mają znaczny wpływ na zanieczyszczenie powietrza, wydłużają czas podróży i zwiększają poziom stresu wśród kierowców oraz innych użytkowników dróg, a zatem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Piesi są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy wyposażone w napędy hybrydowe lub elektryczne, które są tak ciche w porównaniu z większością innych pojazdów, ze piesi mogą je przeoczyć. Takie pojazdy nie są słyszane z odpowiedniej odległości zwłaszcza przy małych prędkościach. Zaproponowane w tym artykule automatyczne systemy wizyjne mające na celu usprawnienie ruchu ulicznego i zapewnienie bezpieczeństwa pieszych mogą stanowić część infrastruktury drogowej lub mogą być zamontowane w pojazdach. Systemy takie, w wersji mobilnej, mogą być używane bezpośrednio przez pieszych, zwłaszcza przez osoby starsze czy słabo widzące. Częścią infrastruktury drogowej jest m.in. system monitoringu wykorzystujący kamery. Operator monitoringu może być wspomagany przez wiele narzędzi służących do wykrywania określonych zagrożeń lub zwiększających jego koncentrację. Możliwe jest automatyczne wykrywanie m.in.: - pojazdów lub pieszych niestosujących się do sygnalizacji świetlnej - pojazdów, które wjechały na skrzyżowanie, nie mogąc go opuścić - pojazdów poruszających się drogą jednokierunkową w niewłaściwym kierunku - pojazdów, których jazda może zagrażać pieszym [1, 2]. W sytuacjach wymagających od operatora zwiększonego skupienia na wybranych obiektach obserwowanej sceny takich jak ludzie lub pojazdy, pomocne mogą być wizualizacje stereowizyjne [3, 4]. Sygnał wizyjny może również wspomagać pracę operatora telefonu alarmowego [5]. Współczesne pojazdy wyposaża się w wiele systemów wspomagających kierowcę. Są wśród nich systemy do wykrywania obiektów znajdujących się w tzw. "martwym polu" kierowcy, do rozpoznawania znaków drogowych, linii wyznaczających granice pasa ruchu, rodza[...]

 Strona 1