Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Irena Kotwica"

Zakładowa Kontrola Produkcji płyt warstwowych

Czytaj za darmo! »

Termin Zakładowa Kontrola Produkcji ZKP został wprowadzony w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów należących do UE (89/106/EWG). Oznacza, prowadzoną przez producenta, stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane przez zapisyw[...]

Profilowane płyty z tworzyw sztucznych stosowane na pokrycia dachowe w świetle wymagań norm europejskich

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat coraz częściej stosowane są w budownictwie profilowane płyty z tworzyw sztucznych. Cechują się one dużą wytrzymałością przy niewielkim ciężarze właściwym. Są trwałe, gdyż nie podlegają procesom korozji, gnicia oraz działaniu pasożytów. Mają dużą stabilność wymiarów i kształtów, dobrą odporność termiczną, niewielką rozszerzalność termiczną i są odporne na działanie czynników atm[...]

 Strona 1