Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Ksoll"

181 KWARTALNA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SITMN JUBILEUSZ 60-LECIA HUTY MIEDZI LEGNICA


  Huta Miedzi LEGNICA w 2013 r. obchodzi Jubileusz 60-lecia. Temu Jubileuszowi poświęcona była 181 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN, która odbyła się w dniach 3÷4 października, w Karpaczu. Konferencja była wyrazem uznania dla 60-letniej historii Huty oraz dyskusją o różnych aspektach jej działalności. W swojej wypowiedzi Prezes SITMN Zbigniew Śmieszek podkreślił, że 60 lat temu powstało polskie hutnictwo miedzi, które obecnie ma rangę światową, jako rezultat rozwoju polskiego przemysłu miedziowego, górnictwa i przeróbki rud miedzi w naszym kraju. Profesor Śmieszek podkreślił uznanie dla Polskiej Miedzi wynikające z: - doskonałych wyników ekonomicznych, - przekształcenia KGHM PM S[...]

KRONIKA CHRONICLE


  184 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN 184-rd Scientific Technical Quarterly Conference SITMN Jubileusz 35-lecia Huty Miedzi CEDYNIA 35-th Anniversary of CEDYNIA Copper Rolling Mill Huta Miedzi CEDYNIA w 2014 r. obchodzi Jubileusz 35-lecia. Temu Jubileuszowi poświęcona była 184 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN, która odbyła się w dniach 25÷26 września, w Legnicy. Konferencja była wyrazem uznania dla 35 letniej historii Huty, Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. oraz dyskusją o różnych aspektach jej działalności. Otwarcia Konferencji dokonał Prezes SITMN prof. Zbigniew Śmieszek. Następnie Program Rozwoju Hutnictwa przedst[...]

198 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN Jubileusz 65-lecia SITMN i 60-lecia pracy zawodowej prof. dr inż. Zbigniewa Śmieszka DOI:


  Konferencja miała miejsce w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, w dniach 25-26 lutego br. Nazwa "Jubileuszowa" znajduje uzasadnienie w programie konferencji, który oprócz części referatowo-technologicznej upamiętnił też 2 jubileusze, oba znaczące dla społeczności Stowarzyszenia: jubileusz 65-lecia SITMN oraz jubileusz 60-lecia pracy dla nauki i przemysłu prof. Zbigniewa Śmieszka. Część ‘jubileuszowa’ konferencji zdecydowała zapewne o wyjątkowej frekwencji, gromadząc liczne delegacje przedstawicieli wszystkich zakładów przemysłowych przemysłu metali nieżelaznych, przedstawicieli ośrodków naukowych, instytutów badawczych, IGMNiR, także liczną delegację z Instytutu Metali Nieżelaznych - razem ponad 170 uczestników. Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia - prof. Zbigniew Śmieszek, podkreślając w swoim wystąpieniu ciągły rozwój tej ważnej dla gospodarki kraju branży, jaką jest przemysł metali nieżelaznych. Rozwój - jak stwierdził - nieodłącznie związany jest zarówno z wdrażaniem nowy[...]

 Strona 1