Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Biczysko"

NOWA ODSŁONA nieszklanych elektrod pH ze zwiększoną odpornością na procesy CIP DOI:


  WYTRZYMAŁOŚĆ, BRAK SZKŁA ORAZ HIGIENA Czujniki pH ISFET znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży spożywczej oraz farmaceutycznej ze względu na brak szkła w kontakcie z żywnością, napojami lub środkami leczniczymi. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, gdy w wyniku mechanicznego uszkodzenia drobiny szkła przedostają się do produktu końcowego. Wówczas cała partia musi zostać zutylizowana, co pociąga za sobą znaczne koszty i jest czasochłonne. Z tego powodu możliwość pracy urządzeń, które minimalizują ryzyko niepotrzebnych strat, to najdogodniejsze dostępne [...]

Pomiary przewodności i stężenia w branży spożywczej. Kontrola CIP DOI:


  Szybkość i dokładność pomiaru to kluczowe czynniki często decydujące o doborze aparatury pomiarowej w branży spożywczej. W trakcie procesów czyszczenia instalacji środkami chemicznymi CIP bardzo dużego znaczenia nabiera również czas reakcji czujnika na zmianę w stężeniu medium. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Endress+Hauser prezentuje produkt idealnie odpowiadający bieżącym potrzebom prowadzenia procesów technologicznych.Po pierwsze - jakość W kontekście utrzymania najwyższej jakości produkcji, procesy czyszczenia CIP odgrywają bardzo ważną rolę, a prowadzone na na[...]

 Strona 1