Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wioletta Żukiewicz-S"

Wentylacja i klimatyzacja w zakładach przetwórstwa mięsa DOI:


  Ventilation and air-conditioning in meat industry Zła jakość powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych wpływa nie tylko na niekorzystne zmiany surowca i produktów, ale także na organizm człowieka, jak również na stan budynku. W pracy scharakteryzowano systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w halach produkcyjnych zakładów mięsnych oraz pomieszczeniach biurowych. W halach produkcyjnych niezbędne jest utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury oraz stosowanie wentylacji miejscowej w celu np. eliminacji uciążliwych zapachów. Systemy klimatyzacji pomieszczeń zapewniają odpowiednią jakość powietrza, poprzez eliminację zanieczyszczeń oraz dodatkowo jonizują powietrze. Słowa kluczowe: wentylacja, klimatyzacja, przetwórstwo mięsa Poor air quality affects not only unfavorable changes in raw material and products, but also affects the human body in production rooms, as well as the condition of the building. The article presents ventilation and air-conditioning systems used in production halls of meat factories and office rooms. It is necessary to maintain a sufficiently low temperature and local ventilation, for example, to eliminate odorous odors in production halls. Room air-conditioning systems ensure adequate air quality by eliminating pollution and additionally ionise the air. Keywords: ventilation, air-conditioning, meat industtry.W każdym budynku produkcyjnym w zakładach mięsnych istnieje instalacja wentylacyjna ogólna, a w niektórych przypadkach również miejscowa. Wentylacja ogólna obejmuje swoim działaniem całe pomieszczenie, natomiast wentylacja miejscowa usuwa zanieczyszczenia powietrza w miejscu ich powstawania, odprowadzając zanieczyszczone powietrze z miejsca emisji, w jak na[...]

 Strona 1