Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Szewczyk"

Ocena porównawcza efektywności impregnacji preszpanu izolacyjnego wybranymi estrami dielektrycznymi i olejem mineralnym z wykorzystaniem efektu podciągania kapilarnego DOI:10.15199/48.2018.10.16

Czytaj za darmo! »

Transformatory energetyczne są jednymi z najważniejszych urządzeń pracujących w systemie elektroenergetycznym służąc do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w wysokonapięciowych trójfazowych sieciach elektroenergetycznych oraz z tych sieci do sieci średniego i niskiego napięcia. Większość ogólnej liczby produkowanych transformatorów energetycznych we wszystkich zakresach napięć i mocy stanowią tzw. transformatory olejowe. Podstawą budowy ich układu izolacyjnego są współpracujące ze sobą izolacja ciekła i stała. W tym pierwszym przypadku obok zapewnienia wytrzymałości elektrycznej kanałów olejowych oraz poprawy wytrzymałości elektrycznej komponentów izolacji stałej, ciecz dielektryczna powinna spełniać szereg dodatkowych, istotnych dla poprawnej pracy transformatora funkcji. Wśród nich wymienić należy efektywne odprowadzanie ciepła z uzwojeń transformatora (funkcja chłodząca), ochrona izolacji stałej przed dostępem tlenu (w efekcie ograniczenie procesu starzenia) czy pełniona pośrednio funkcja diagnostyczna (ocena stanu technicznego transformatora na podstawie pomiarów właściwości fizyko-chemicznych i dielektrycznych wypełniającej transformator cieczy). Wobec powyższego niezmiernie istotnym jest by w procesie produkcji urządzenia, jakim jest transformator, zadbać o prawidłowy dobór procesu suszenia i impregnacji jego izolacji stałej tak, by "czas życia" transformatora mógł być jak najdłuższy [1, 2]. W przypadku oleju mineralnego, jako cieczy dielektrycznej zastosowanej w transformatorze, fabryki posiadają wieloletnie doświadczenie w procesie produkcji zapewniając optymalny dobór parametrów procesu impregnacji [3]. Odmienną sytuacją są jednak ciecze alternatywne dla oleju mineralnego (estry syntetyczne, naturalne i mieszane), które charakteryzują się odmiennymi od oleju mineralnego parametrami fizyko-chemicznymi, które mogą mieć istotne znaczenie dla procesu impregnacji izolacji stałej [4-7]. Stąd ważne wydaje si[...]

Komentarz do Specyfikacji Technicznej IEC/TS 60076-14 "Konstrukcja i zastosowanie transformatorów olejowychwykorzystujących wysokotemperaturowe materiały izolacyjne"

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł zawiera komentarz do Specyfikacji Technicznej IEC/TS 60076-14. W skrótowej formie przedstawia on główne założenia wysokotemperaturowych konstrukcji transformatorów i wyjaśnia podstawowe definicje zaproponowane w dokumencie IEC. Ponadto, dla różnych sklasyfikowanych układów izolacyjnych podaje przykłady zastosowań i komentarze do poszczególnych konstrukcji. Abstract. (Comments [...]

Ocena efektywności impregnacji preszpanów różnej gęstości estrami i olejem mineralnym z użyciem efektu podciągania kapilarnego DOI:10.15199/74.2019.2.2


  Transformatory energetyczne są jednymi z najważniejszych urządzeń w systemie elektroenergetycznym, służąc do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w wysokonapięciowych trójfazowych sieciach elektroenergetycznych oraz z tych sieci do sieci średniego i niskiego napięcia. Większość ogólnej liczby produkowanych transformatorów energetycznych we wszystkich zakresach napięć i mocy stanowią tzw. transformatory olejowe. Podstawą budowy ich układu izolacyjnego są współpracujące ze sobą izolacja ciekła i stała. W pierwszym przypadku obok zapewnienia wytrzymałości elektrycznej kanałów olejowych oraz poprawy wytrzymałości elektrycznej komponentów izolacji stałej, ciecz dielektryczna powinna spełniać wiele dodatkowych, istotnych dla poprawnej pracy transformatora funkcji. Wśród nich wymienić należy: efektywne odprowadzanie ciepła z uzwojeń transformatora (funkcja chłodząca), ochronę izolacji stałej przed dostępem tlenu (w efekcie ograniczenie procesu starzenia) czy pośrednio pełnioną funkcję diagnostyczną (ocena stanu technicznego transformatora na podstawie pomiarów właściwości fizyko-chemicznych i dielektrycznych wypełniającej transformator cieczy). Wobec powyższego niezmiernie istotne jest, by w procesie produkcji urządzenia, jakim jest transformator, zadbać o prawidłowy dobór procesu suszenia i impregnacji jego izolacji stałej, tak by czas eksploatacji transformatora mógł być jak najdłuższy [3, 13]. W przypadku oleju mineralnego, jako cieczy dielektrycznej w transformatorze, fabryki mają wieloletnie doświadczenie w procesie produkcji, zapewniając optymalny dobór parametrów procesu impregnacji [12]. Odmienną sytuacją są jednak ciecze alternatywne dla oleju mineralnego (estry syntetyczne, naturalne i mieszane), których parametry fizyko-chemiczne różnią się od analogicznych parametrów oleju mineralnego, wpływając na proces impregnacji izolacji stałej i zmuszając producentów do opracowania procedur dostosowanych specjalnie do now[...]

 Strona 1