Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW WOŁKOWICZ"

METALE NIEŻELAZNE Z DNA OCEANÓW - NOWE ŹRÓDŁO SUROWCÓW DLA POLSKI? DOI:10.15199/67.2019.1.1


  WPROWADZENIE W okresie listopad 2017-wrzesień 2018 odbyło się 13 spotkań konsultacyjnych na temat polityki surowcowej Polski i potrzeb zaopatrzenia gospodarki krajowej w surowce mineralne. Potrzeba jest oczywista, a konsultowany problem został postawiony mało konkretnie, banalnie, jest bowiem w zasadzie rozwiązany. Geolodzy opracowują corocznie "Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce", w którym określa się m.in. ilość wyeksploatowaną w ostatnim roku, co pozwala ocenić, na ile lat wystarczy jeszcze zasobów w danym złożu. W cyklu ok. 10-letnim publikowany jest aktualny obraz obszarów i zasobów perspektywicznych wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji zawarta jest w bazie Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000, znajdującej się w Państwowym Instytucie Geologicznym. Wiemy więc czym dysponujemy realnie, czego w określonej perspektywie nie dostarczą już kopalnie i jakie są przeszkody w wykorzystaniu krajowych bogactw mineralnych. Jednakże rok przed formalną konsultacją, Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego "Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO (http:// monitorpolski.gov.pl/mp/2017/774). W lutym 2018 r. Polska uzyskała prawo do poszukiwań złóż w określonej strefie Atlantyku, a gdyby w ciągu 5-20 lat znalazła odpowiedni obiekt, regulowała zakontraktowane należności i uzyskała pozwolenie środowiskowe oraz pozytywne oceny możliwości i wykonalności, to miałaby pierwszeństwo w staraniach o eksploatację. Autor PRoGeO, Główny Geolog Kraju, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek, uważa, że w ciągu 2 lat mamy szansę przystąpić do eksploatacji zasobów oceanu. Ponieważ "w tej chwili na świecie trwa aktywna działalność badawcza dna morskiego i odbywa się swoiste dzielenie zasobów dna morskiego, Polska musi w tym procesie aktywnie uczestniczyć". "Pozostała do ustalenia kwestia warunków uzyskania koncesji dla [...]

 Strona 1