Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA WALA"

WYTWARZANIE ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA STOPACH ALUMINIUM SERII 40000 METODĄ ELEKTROPLAZMOWĄ ORAZ KONWENCJONALNĄ DOI:10.15199/67.2019.10.3


  WSTĘP Stopy serii 40000 występują w grupie stopów: odlewniczych, utwardzalnych i nieutwardzalnych oraz nadających się do przeróbki plastycznej. Najbardziej rozpowszechnione w budowie maszyn i urządzeń są stopy z krzemem. Skład chemiczny oraz struktura odlewniczych stopów aluminium mają istotny wpływ na proces wytwarzania warstw powierzchniowych (w szczególności utleniania) i ich właściwości [4]. Ze względu na wydzielenia składników stopowych na stopach o dużej zawartości krzemu uzyskuje się warstwy tlenkowe o nierównomiernej budowie. Barwa powłok zależy od procentowej zawartości krzemu. Krzem tworzy związki metaliczne z żelazem i glinem α-AlFeSi, β-AlFeSi oraz magnezem Mg2Si [2]. Związki międzymetaliczne α-AlFeSi podczas utleniania anodowego rozpuszczają się niezupełnie. W części pozostają w powłoce, co ma wpływ na barwę, przeźroczystość i ciągłość warstewki tlenkowej [6, 9]. W wysokokrzemowych stopach występuje w postaci cząstek Si. Krzem ma korzystny wpływ na jakość powłok w przypadku obecności żelaza. Do zawartości 1% powłoka tlenkowa jest jasna i przeźroczysta, nawet gdy w strukturze występują duże niejednorodności. Powyżej 3% zawartości krzem jest nieroztwarzalny w elektrolicie i odkłada się w warstwie anodowej nadając jej odcienie szarości, czerni lub fioletu [3]. Trudno jest utrzymać jednolitość barwy. Stopy zawierające większe ilości krzemu ulegają znacznie trudniej utlenianiu, powłoki są cieńsze, mniej porowate przez co gorzej się barwią, a także występuje duża ziarnistość struktury [5]. MATERIAŁ DO BADAŃ I OPIS EKSPERYMENTU Badano stop G-AlSiMg w którego skład wchodzą dodatki stopowe w ilościach Si 4,9% i Mg 0,35%. Z materiału wyjściowego w postaci pręta (odlew kawitacyjno-grawi- KATARZYNA WALA MAREK NOWAK ANNA KOZIK BOGUSŁAW AUGUSTYN MONIKA MITKA 20 DOI 10.15199/67.2019.10.3 WYTWARZANIE ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA STOPACH ALUMINIUM SERII 40000 METODĄ ELEKTROPLAZMOWĄ ORAZ KONWENCJONALNĄ [...]

 Strona 1