Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Roman"

Analiza zastosowania aromatów w produktach spożywczych DOI:10.15199/65.2019.5.5


  Wraz z rozwojem technologii w zakresie przetwórstwa żywności i wprowadzaniem przez producentów na rynek nowych produktów zmieniają się również oczekiwania klientów związane z ich smakiem i zapachem. Konsumenci oczekują coraz to nowych doznań smakowych, dlatego też producenci częściej stosują aromaty spożywcze [8]. Aromaty należą do grupy dodatków do żywności, a ich użycie w produktach spożywczych jest regulowane odpowiednimi aktami prawnymi. Dokumentem obowiązującym w Unii Europejskiej dotyczącym aromatów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 16 grudnia 2008 r. [12] w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych. Zostały w nim określone wymagania oraz procedury, które są niezbędne do zapewnienia produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności zawierającej środki aromatyzujące. Wymagania te dotyczą także niektórych składników żywności odznaczających się właściwościami aromatyzującymi. Rozporządzenie to nie odnosi się jednak do środków spożywczych niepoddanych przetworzeniu. Należą do nich między innymi zioła, herbaty oraz ich mieszanki, a także przyprawy. Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2008) środki aromatyzujące nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Aromaty stosowane są jedynie do poprawy bądź zmiany zapachu lub smaku produktów spożywczych. Stosowane są z korzyścią dla konsumenta i nie mogą wprowadzać go w błąd. Środki aromatyzujące również nie mogą stanowić niebezpieczeństwa dla konsumenta, dlatego też poddawane są ocenie ryzyka, przeprowadzanej, zanim zostaną wprowadzone do użytku [1, 12]. Aromaty spożywcze są bardzo zróżnicowaną grupą dodatków do żywności. Na jeden aromat może składać się ponad kilkadziesiąt związków, które występują w różnych proporcjach. Do głównych związków tworzących aromaty należą estry, terpeny, aldehydy, alkohole, pirazyny i laktony [6]. Kociszewski [...]

 Strona 1