Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Chojecki"

Obchody 100-lecia SEP w Oddziale Olsztyńskim SEP DOI:


  W dniach 10 i 11 maja 2019 r. odbyły się uroczystości poświęcone 100-leciu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W piątek 10 maja, z rana, delegacja zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP: prezes Jarosław Kantel i wiceprezes Jan Chojecki złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła symboliczny znicz na grobie kol. Wacława Wiśniewskiego - wieloletniego prezesa Oddziału, odznaczonego najwyższą - Szafirową Odznaką SEP, prezesa honorowego Oddziału Olsztyńskiego. Tego dnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej "Domu Technika" Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie odbyła się pierwsza część uroczystości. Zebranych przywitał prowadzący tę uroczystość i jednocześnie wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego SEP kol. Jan Chojecki. Nasze uroczystości patronatem honorowym objął Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, którego reprezentował Marcin Kuchciński wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Patronatem medialnym nasze obchody objęły Wiadomości Elektrotechniczne - miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1933 r., czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronatu stowarzyszeniowego udzieliła Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, w siedzibie której swoje biura ma Oddział Olsztyński SEP. Obecni byli prezes W-MFSNT kol. Jan Chojecki i wiceprezes kol. Zdzisław Binerowski oraz dyrektor biura TJO Małgorzata Witkowska. Prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka reprezentował sekretarz generalny SEP kol. Jacek Nowicki. Wśród licznie przybyłych gości byli posłowie na Sejm RP: Anna Wasilewska, Janusz Cichoń, Andrzej Maciejewski, Mirosław Pampuch, Paweł Papke oraz Michał Dworzycki - przedstawiciel Biura Poselskiego w imieniu poseł Iwony Arent. Prezydenta Miasta Olsztyn reprezentował Ryszard Kuć - I zastępca prezydenta. Starostę Powiatu Olsztyńskiego reprezentował Grzegorz Wieczorek - dyrektor Wydziału Infrastruktury i Budownictwa St[...]

Informacja o przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP w Olsztynie


  21 lutego 2014 r. w Domu Technika NOT w Olsztynie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP. Uczestniczyło w nim 34 delegatów, władze i komisje ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście. Prezes Oddziału kol. Wiesław Stankiewicz rozpoczął zgromadzenie od powitania zaproszonych gości, zarządu i delegatów. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP uczestniczył członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Woliński. Decyzją WZDO powołano prezydium obrad. Funkcję przewodniczącego Zgromadzenia objął kol. Janusz Piechocki, a sekretarzem został kol. Dariusz Stecki. Po przyjęciu przez delegatów porządku oraz regulaminu Zgromadzenia, gość spotkania kol. Krzysztof Woliński w asyście ustępującego prezesa Wiesława Stankiewicza oraz Jana Chojeckiego (członka Zarządu Głównego SEP) wręczyli odznaki honorowe oraz medale SEP za aktywną działalność na rzecz stowarzyszenia, kolegom: Włodzimierzowi Giec - srebrną odznakę honorową SEP, Jackowi Lenckowskiemu - złotą odznakę honorową SEP oraz Sylwestrowi Rączkiewiczowi i Stefanowi Siudzińskiemu Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego.Następnie wybrano komisje: mandatową, wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Ustępujący prezes Oddziału kol. Wiesław Stankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2010-2014. Na zakończ[...]

 Strona 1