Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Mytnik"

III HOGATA

Czytaj za darmo! »

I stało się, i działo się… - trzecie już spotkanie pań SEP-ówek, zwane HOGATĄ, odbyło się w połowie lutego 2009 roku na gościnnej ziemi podlaskiej. Niektórzy mówią, że te spotkania to zloty energetycznych czarownic. Miałem okazję z nimi obcować przez trzy dni, jako prawie jedyny wśród trzydziestu "równych babek". Mogę więc autorytatywnie stwierdzić, że choć wszystkie były czarujące, z czarami i sabatem nie miały nic wspólnego. Za to potrafiły doskonale bawić się, poznawać perełki kultury, przyrody i historii Podlasia, a także zapoznać się z przykładami miejscowych osiągnięć w dziedzinie techniki elektrycznej i - oczywiście - wymieniać się doświadczeniem oraz wiedzą zawodową. Spotkanie pań członkiń Stowarzyszenia Elektryków Polskich, tym razem w Białymstoku, zaczęło się od [...]

Seminarium ELSEP 2017 w Oddziale Białostockim SEP DOI:


  W 2017 r. odbyła się jubileuszowa, 15. edycja dorocznego seminarium szkoleniowego ELSEP Oddziału Białostockiego SEP, kierowanego do kadry inżynieryjno-technicznej z regionu północno- wschodniej Polski z branży elektroenergetyki. Tym razem poświęcone było zagadnieniom kierunków rozwoju i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Patronat honorowy sprawował JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Tradycyjnie już, jego organizatorami byli: Komisja Szkoleniowa Oddziału Białostockiego SEP, firma PGE Dystrybucja, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W seminarium wzięło udział ok. 230 osób, które reprezentowały szerok[...]

XVII Seminarium szkoleniowe ELSEP 2019 "Współczesne urządzenia w sieciach elektroenergetycznych - normalizacja, bezpieczeństwo, pomiary" DOI:

Czytaj za darmo! »

Seminarium szkoleniowe ELSEP dla kadry inżynieryjno-technicznej od wielu lat jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu stowarzyszeniowym Oddziału Białostockiego SEP. Zwykle uczestniczy w nim ponad 200 osób, w tym również z innych Oddziałów SEP. Corocznie pulę bezpłatnych zaproszeń otrzymują także studenci, a szczególnie członkowie Studenckiego Koła SEP działającego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jako prezes [...]

Spojrzenie na 70 lat Oddziału Białostockiego SEP DOI:


  Oddział Białostocki SEP w roku 2016 obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. Organizacyjne początki w latach 40. ub.w. były trudne i siermiężne, ale pierwsi działacze byli pełni zapału. Obecnie Oddział jest sprawnie i dynamicznie działającą jednostką w strukturze SEP. W okresie 70-lecia wiele wydarzyło się w naszym życiu stowarzyszeniowym, a przy tym wiele pokoleń aktywnych sepowców działało dla wspólnego dobra. W celu zobrazowania lub przypomnienia minionych 70 lat Oddziału Białostockiego SEP - ze zrozumiałych względów w skróconym zakresie - w niniejszym artykule zostały ujęte zarówno znaczące wydarzenia organizacyjne, związane z działalnością statutową, jak i te - powiązane z rekreacją i integracją środowiska białostockich elektryków. Pierwsza trzydziestka Początki form organizacyjnych Oddziału datują się od utworzenia w 1946 r. koła elektryków przy Elektrowni Białystok. Inicjatorem był mgr inż. Karol Białkowski - ówczesny dyrektor Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Białostockiego. Członkami Koła byli pracownicy Elektrowni Białystok. W 1946 r. jedynym członkiem SEP w Białymstoku był mgr inż. Karol Białkowski. Należał do SEP-u od 1932 r., ale wśród pracowników elektrowni było dwóch inżynierów elektryków, którzy uczestniczyli tak jak i on w konferencji sieci, która odbyła się w dniach 27-29 marca 1939 r. w Warszawie. Mgr inż. Karol Białkowski był wtedy dyrektorem Okręgowej Elektrowni Miejskiej w Zamościu, inż. Bernard Trocki - dyrektorem Elektrowni Miejskiej w Suwałkach, a inż. Wiktor Staręga kierownikiem sieci Elektrowni Miejskiej w Siedlcach. W maju 1946 r. Karol Białkowski założył Oddział Białostocki SEP, którego został prezesem i pozostał na tym stanowisku w sumie przez 12 lat w okresach 1946-1951 i 1958-1966. Informacja o powołaniu Oddziału SEP w Białymstoku ukazała się 7 października 1946 r. w zeszycie nr 2 Przeglądu Elektrotechnicznego. Kol. Karol Białkowski doceniał konieczność podjęcia współdziałania wszystki[...]

Obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Białostockiego SEP (1946-2016) DOI:


  W tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia powstania Oddziału Białostockiego SEP. Przy tej okazji bardzo ciepło wspominamy mgr. inż. Karola Białkowskiego - inicjatora regionalnego oddziału największej organizacji skupiającej polskich elektryków. A działo się to 70 lat temu, w roku 1946, tuż po II wojnie światowej. Niestrudzony i pełen werwy kol. Karol Białkowski zarażał swoim organizatorskim zapałem innych i tym samym przyczynił się również do powstania Oddziału Wojewódzkiego NOT w Białymstoku oraz jego agendy - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, oczywiście z wydziałem elektrycznym. Z czasem szkoła została upaństwowiona i przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską, a ta z kolei stała się zaczątkiem dla obecnie najważniejszej w regionie uczelni technicznej - Politechniki Białostockiej.W program obchodów Jubileuszu Oddziału Białostockiego SEP wpisało się wiele wydarzeń i przedsięwzięć. Trwałym śladem jest specjalnie wybity "Medal Siedemdziesięciolecia" w liczbie tylko 70 sztuk. Ze względu na niski nakład będzie on cenną i unikatową pamiątką. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia i autorem projektu Medalu był kol. Paweł Mytnik. Decyzją zarządu Oddziału Białostockiego SEP Medal przyznano najbardziej zasłużonym dla Oddziału w ostatnim okresie instytucjom oraz indywidualnym członkom SEP. Kolejnym wydarzeniem wpisującym się w jubileusz naszego Oddziału było wydanie w formie książkowej zbioru wszystkich dotychczasowych felietonów kol. Marka Powichrowskiego, które ukazały się do końca 2015 r. na łamach Biuletynu Oddziału Białostockiego SEP. Te kilkadziesiąt krótkich tekstów, acz wielce filozoficznych, prow[...]

 Strona 1