Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kaźmierczak"

Zwarcia łukowe – doświadczenia eksploatacyjne w polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej


  W artykule podjęto próbę zobrazowania zależności pomiędzy czasem trwania wysokenergetycznych zwarć łukowych a poziomem uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych, jakie mają miejsce w realnych sytuacjach. Przedstawione konkretne przypadki zwarć łukowych na obiektach polskiej energetyki zawodowej i przemysłowej wskazują, że skutecznym sposobem ochrony ludzi i urządzeń jest instalowanie dodatkowych zabezpieczeń łukoochronnych. Zwarcia łukowe ciągle obecne i niebezpieczne W polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu awarii, którym towarzyszą wysokoenergetyczne zwarcia łukowe. Są to zwarcia pojawiające się zazwyczaj w rozdzielniach średniego napięcia, gdzie prąd zwarciowy wynosi od kilku do kilkudziesięciu kA. Według danych Zakładu Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Energetyki, średnia częstość wypadków spowodowanych prądem z udziałem łuku elektrycznego zawiera się w zakresie 0,35-0,45 wypadków na 1000 zatrudnionych. Należy pamiętać, że przytaczane statystyki dotyczą wyłącznie tej części wydarzeń, w których poszkodowani zostali ludzie. Wiele innych przypadków nie jest podawanych do wiadomości, a część z nich jest ukrywana. Należy podkreślić, że przypadki zwarć łukowych miały miejsce w zdecydowanej większości obiektów energetyki zawodowej i przemysłowej w Polsce i że są to zjawiska niezwykle niebezpieczne. Co roku występuje ich co najmniej kilkadziesiąt i niestety, kilka z nich kończy się śmiercią. Wpływ czasu trwania na niszczącą energię zwarcia Dobrze znane i opisane są najważniejsze przyczyny powstawania zwarć łukowych - starzenie się materiałów, złe rozwiązania konstrukcyjne, warunki środowiskowe i te najczęstsze - błędy ludzkie (60% wszystkich wypadków). W wielu teoretycznych opracowaniach można znaleźć opisy modelu zwarcia łukowego oraz zjawisk, które mu towarzyszą. Energia cieplna zwarcia jest uzależniona od dwóch zmiennych - czasu jego trwania oraz poziomu prądu zwarciowego, według w[...]

XXI Seminarium ENERGOTESTU "Automatyka w elektroenergetyce" DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Czarny Potok Resort&SPA w Krynicy-Zdrój odbyło się kolejne seminarium. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium było "Bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego". Referaty były poświęcone ważnym, bieżącym i przyszłym zagadnieniom dotyczącym: automatyki, systemów sterowania, urządzeń i układów elektrycznych w przesyle, dystrybucji oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemyśle. Organizatorem seminarium była firma Energotest z Gliwic. Patronat merytoryczny sprawowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W obradach uczestniczyło ponad 220 osób reprezentujących krajową elektroenergetykę zawodową (przesył, rozdział, wytwarzanie) i przemysłową, firmy inżynierskie, ośrodki akademickie oraz firmy współpracując[...]

Eprotect - zabezpieczenie i sterownik pola SN DOI:10.15199/74.2019.6.7


  Na polskim rynku operuje kilkunastu producentów mających w swojej ofercie sterownik i zabezpieczenie pola średniego napięcia. Czy jest miejsce na kolejne urządzenie tego typu? Przed takim pytaniem Energotest stanął blisko 3 lata temu. Doszliśmy do wniosku, że pomimo różnorodności w zakresie wyboru EAZ SN, brakuje na rynku urządzenia, które miałoby łącznie kilka ważnych cech: - wygodny interfejs sterownika, - szeroki zakres funkcji zabezpieczeniowych i możliwości ich nastawiania, - wygodne i intuicyjne oprogramowanie narzędziowe, - wysoka jakość zastosowanych komponentów, - wsparcie techniczne polskiej, uznanej i doświadczonej w zakresie EAZ firmy inżynierskiej. Z tego powodu przystąpiliśmy do pracy, której efektem finalnym jest Eprotect - sterownik i zabezpieczenie SN, przeznaczony do zakładów przemysłowych, elektrowni i dystrybucji, przygotowany do pracy w każdym typie pola SN: - zasilającym, - liniowym, - transformatorowym SN/nn, - transformatora uziemiającego, - pomiarowym, - baterii kondensatorów, - sprzęgłowym, - silnikowym. Najważniejsze właściwości zabezpieczenia Eprotect Naszym zdaniem do najważniejszych właściwości zabezpieczenia Eprotect należą: - komunikacja i funkcje zabezpieczeniowe rozdzielone hardwareowo (dwa osobne procesory), - dostępne wszystkie kluczowe protokoły komunikacyjne, w tym IEC 61850 MMS i Goose oraz PRP, - klasa dokładności 0,5, - realne trzymanie klasy dokładności przy częstotliwościach z przedziału 45-55 Hz (gotowość do pracy wyspowej), - bardzo stabilne czasy: pobudzeń, zadziałań, odwzbudzeń, - niezależne wyliczanie czasów zabezpieczenia nadprądowego dla każdej z faz, - obniżona temperatura pracy wpływająca na wydłużoną żywotność, - przetwornica w zasilaczu o parametrze MTBF - 3 mln godz., - badania EMC wykonane w akredytowanym laboratorium, - kompaktowe rozmiary (głębokość 12 cm), - więcej inform[...]

Zabezpieczenia łukochronne typu ZŁ - wnioski z doświadczeń eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Kilka lat temu w firmie ENERGOTEST podjęto prace nad stworzeniem zabezpieczeń umożliwiających jak najszybsze wyłączenie zasilania miejsca, w którym doszło do zwarcia łukowego. Zwarcia łukowe stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które w pobliżu takiego zwarcia się znajdują, ale również powodują znaczące straty w urządzeniach elektroenergetycznych i zwykle unieruchamiają te u[...]

System rejestracji i analizy zdarzeń, zakłóceń oraz trendów


  Zachodzące zmiany własnościowe i organizacyjne w elektroenergetyce zawodowej oraz w przemyśle rodzą nowe potrzeby w obszarze rejestracji i analizy procesów i parametrów pracy urządzeń. Zaspokajanie tych potrzeb staje się możliwe dzięki rozwojowi mikroprocesorowych urządzeń i narzędzi informatycznych. Cele i oczekiwania stawiane przed systemami rejestracji i analiz na obiektach są zróżnicowane. Zwyczajowo system rejestracji i analiz zdarzeń oraz zakłóceń kojarzy się z jednym celem, czyli identyfikacją przyczyn pojawiających się stanów zakłóceniowych i awaryjnych. Centralny system, przedstawiony w artykule, może być wykorzystywany do bardzo wielu różnych celów, m.in. do: - szybkiego i precyzyjnego analizowania i ustalania przyczyn awarii rozległych, - tworzenia wiarygodnych dokumentów poawaryjnych, np. do celów ubezpieczeniowych, - statystycznej analizy stanów awaryjnych i zakłóceniowych do celów diagnostyki i profilaktyki, - oceny pracy urządzeń automatyki elektroenergetycznej i energoelektroniki, - oceny zmiany stanu technicznego urządzeń podstawowych, - monitorowania rozruchu urządzeń, - automatyzacji raportowania. Na każdym obiekcie występują ponadto charakterystyczne potrzeby związane z jego specyfiką technologiczną, stąd system centralnej rejestracji i analizy zdarzeń, zakłóceń oraz trendów projektuje się z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań i uwarunkowań obiektu. Podstawowe uwarunkowania i problemy Uwarunkowania Podstawowe uwarunkowania, ograniczające możliwości systemu, związane są ze sposobem rejestracji. W rejestratorach analogowych, Rys. 1. Przykładowa struktura systemu ET dla elektrowni Mgr inż. Zbigniew Kochel, mgr inż.Tadeusz Melecki, mgr inż. Mariusz Talaga, mgr Michał Kaźmierczak - Energotest Sp. z o.o., Gliwice Rok LXXX 2012 nr 6 61 AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA nie kadry inżynierskiej z obszaru eksploatacji i utrzymania ruchu skutkuje, m.in. brakiem czasu na szkolenia, w tym na poznawanie nowych [...]

Zagrożenie łukiem elektrycznym i możliwości jego ograniczenia DOI:10.15199/74.2016.9.9


  Risk of electric arc and possibilities of its limitation Użytkownicy urządzeń elektrycznych narażeni są na porażenie prądem oraz obrażenia związane z wybuchem łuku elektrycznego. O ile zagadnienia związane ze sposobami ochrony przed porażeniem prądem są dobrze rozpoznane i uregulowane przepisami, to zagrożenia związane z wybuchem łuku elektrycznego nie są w Europie dostatecznie eksponowane. Codzienne tragedie Codzienna praktyka wskazuje jednak, że zagrożenie jest znaczne i prowadzi często do tragedii. Problem, znacznie bardziej niż w Europie, zauważany jest w USA, gdzie prowadzone są odpowiednie badania i statystyki wypadków związanych z łukiem elektrycznym. Poniżej podano kilka przykładów wypadków przy rozdzielnicach elektrycznych: ● Zakład przemysłowy (USA, 1991 r.) - podczas pomiaru napięcia na wyłączniku 125 A w rozdzielni 600 V, na skutek docisku sond pomiarowych doszło do inicjacji łuku elektrycznego wewnątrz wyłącznika. Pracownik doznał oparzeń ponad 60% powierzchni ciała i zmarł. ● Zakład przemysłowy (USA, 1998 r.) - elektryk doznał oparzeń drugiego stopnia na twarzy i ramieniu na skutek wybuchu łuku elektrycznego podczas naprawy mechanizmu sterowania wyłącznika w rozdzielni 480 V. ● Stanford Linear Accelerator Center (USA, 2004 r.) - elektryk został oddelegowany do podłączenia nowego wyłącznika w panelu 480 V. W trakcie montażu doszło do przypadkowego zwarcia narzędziem zacisków dwóch sąsiednich faz oraz inicjacji łuku elektrycznego. Z powodu zapłonu ubrania pracownik doznał rozległych oparzeń trzeciego stopnia na twarzy, klatce piersiowej i nogach oraz oparzeń drugiego stopnia na ramionach (w sumie oparzenia - ponad 50% powierzchni ciała). ● Bank (USA, 2008 r.) - dwóch elektryków doznało ciężkich oparzeń na skutek wybuchu łuku elektrycznego podczas montażu nowego wyłącznika 30 A w polu odpływowym rozdzielni głównej 480 V. ● Zakład przemysłowy (Arabia Saudyjska, 2009 r.) - trzech pracow[...]

 Strona 1