Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Klaudia Osytek"

Wybrane aspekty dotyczące fałszowania żywności DOI:10.15199/65.2018.12.4


  Coraz większa świadomość konsumentów oraz producentów żywności dotycząca jej fałszowania skłania do poszukiwania rozwiązań, a dokładnie metod kontroli wykorzystywanych w zakładach przetwórczych. Dobór środków kontroli powinien gwarantować przede wszystkim bezpieczeństwo i jakość produktów, a tym samym wpływać na zwiększenie zaufania konsumentów. Dlatego istotne jest poznanie możliwych zagrożeń, a następnie wdrożenie działań, które skutecznie będą eliminowały szkodliwy wpływ nieuczciwych praktyk.ISTOTA I RODZAJE fałszowania żywności Żywność powinna być produktem bezpiecznym i autentycznym. Niestety, w grupie producentów żywności przeznaczonej bezpośrednio do sprzedaży oraz dodatków do żywności znajdują się nieuczciwi przetwórcy. Fałszowaniu produktu towarzyszą działania celowe, umyślne oraz nastawione na zysk ekonomiczny [18]. Do głównych praktyk stosowanych podczas fałszowania żywności należy [10,18, 20]:??podmiana droższych składników na tańsze, rozcieńczanie, zanieczyszczanie domieszkami, ??zatajenie zawartości ważnych dla konsumenta składników, np. alergenów, barwników, substancji konserwujących, ??postępowanie prowadzące do zakamuflowania rzeczywistego składu, ukrycia wadliwej jakości, ??niewłaściwe oznakowanie produktu, celowo wprowadzające konsumenta w błąd, np.: skład niezgodny z prawdą, nieprawidłowy termin przydatności do spożycia, sfałszowana data lub miejsce produkcji, nieprawdziwa informacja o pochodzeniu produktu, składnika lub składników, ??podawanie na etykiecie substancji, które nie zostały użyte podczas produkcji, ??nieodpowiednie działania marketingowe, polegające m.in. na przypisywaniu produktowi cech, których w rzeczywistości nie posiada, lub podkreślaniu takich właściwości, jakie charakteryzują wszystkie produkty tego rodzaju, ??kradzież towaru, a następnie sprzedaż na czarnym rynku, ??wytwarzanie produktów w niezarejestrowanej działalności gospodarczej, ??wytwarzanie produktów według niepotwierdzony[...]

Wpływ dodatku młodego jęczmienia na jakość bezglutenowych muffinów biszkoptowo-tłuszczowych DOI:10.15199/65.2019.1.4


  W ostatnich dziesięcioleciach obserwowany jest ciągły wzrost liczby zdiagnozowanych przypadków nietolerancji glutenu. Prawdopodobnie związane jest to z rozwojem technik wykrywania chorób dietozależnych oraz z rosnącą świadomością i wiedzą społeczeństwa na temat tych chorób [6, 12]. Obecność glutenu w środkach spożywczych może być niebezpieczna dla konsumentów, którzy cierpią na jego nietolerancję, alergię czy celiakię, a jedynym obecnie znanym sposobem leczenia takich osób jest dieta bezglutenowa (bez udziału pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia) [2]. Według Codex Alimentarius produkty bezglutenowe powinny dostarczać zbliżonej ilości składników odżywczych, jak odpowiadające im wyroby tradycyjne. W zbożowych produktach bezglutenowych uzyskanie składu chemicznego podobnego do składu odpowiedników glutenowych jest niemalże niemożliwe, ze względu na całkowicie odmienny skład chemiczny surowca podstawowego. Na ogół produkty bezglutenowe odznaczają się niższą wartością odżywczą, związaną z mniejszą zawartością białka, błonnika, witamin i soli mineralnych [14]. Współczesne przetwórstwo spożywcze coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na walory sensoryczne żywności, ale także na jej właściwości żywieniowe [5]. Jednocześnie wciąż rosną wymagania konsumentów w stosunku do spożywanych produktów. Poszukują oni żywności o zmniejszonej kaloryczności i wysokiej wartości odżywczej przy jednoczesnym zachowaniu dobrych cech sensorycznych i właściwości prozdrowotnych. Tradycyjne wyroby ciastkarskie nie spełniają tych oczekiwań, a produkty biszkoptowo-tłuszczowe zaliczane są do żywności wysokokalorycznej, o dużej zawartości cukru i tłuszczu [7, 8]. Aby spełnić oczekiwania konsumentów i dietetyków, konieczne jest poszukiwanie nowych surowców w dziedzinie produkcji żywności, w tym również do wytwarzania bezglutenowych wyrobów biszkoptowo-tłuszczowych. Obiecującym składnikiem tego typu produktów może być młody jęczmień, będący źródłem polifenol[...]

 Strona 1