Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kozłowski"

Koncepcja rozwojowa przekładników prądowych do elektronicznych liczników energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2015.11.59

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji przekładników prądowych stosowanych do pomiaru prądu elektrycznego w elektronicznych licznikach energii elektrycznej. Ze względu na zastosowanie nowoczesnych materiałów na rdzenie magnetyczne przekładników, oprócz poruszanych zagadnień z dziedziny elektrotechniki i miernictwa, artykuł nawiązuje także do zagadnień z dziedziny inżynierii materiałowej. Przedstawiono wyniki badań własnych obróbki termomagnetycznej oraz opisano propozycję wdrożenia przemysłowego modułów przekładnikowych. Abstract. The paper describes design development of current transformers used for measurement of electrical current in electronic watt-hour meters. Because of modern magnetic materials used in magnetic cores of current transformers, besides description of issues from the scope of electrotechnics and measurements, article describes also materials science issues. Results of own research of thermo-magnetic treatment is presented and proposal of current transformers modules industrial implementation is described. (Concept development of current transformers of electronic energy meters). Słowa kluczowe: przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej, pomiar prądu, materiały amorficzne i nanokrystaliczne. Keywords: current transformer, watt-hour meter, current measurement, amorphous and nanocrystalline materials. Wstęp Konieczność pomiarów energii elektrycznej datuje się na koniec wieku XIX, w którym nastąpił rozwój elektryczności. Po odkryciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej (1831) i sformułowaniu praw elektrolizy (1834) przez Michaela Faradaya, około 50 lat później powstają pierwsze elektrownie prądu stałego, w tym elektrownia firmy Edison Electric Light Company należącej do Thomasa Alva Edisona, twórcy żarówki elektrycznej. Pod koniec wieku pojawiają się pierwsze liczniki do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego zużywanej przez odbiorców. To właśnie Edisonowi przypisuje się konstrukcję pierwszego licznika[...]

GENERATOR ECA (Electro Chemical Activation) - system dezynfekcji wody, oparty na technologii elektrolizy wody DOI:

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się problemom związanym z tworzeniem się biofilmu w instalacjach i na powierzchniach pozostających w kontakcie z wodą. Biofilm, będący błoną biologiczną, jest zbudowany z organizmów żywych, obumierających i martwych, ich metabolitów oraz pozakomórkowych polimerów. W powstawaniu biofilmów wyróżnia się dwie następujące po sobie fazy: adhezję i kolonizację mikroorganizmami. Pierwszymi bakteriami w biofilmie są bakterie z rodzaju Antherobacter, a z czasem następuje namnażanie kolejnych rodzajów heterotrofów. Jako ostatnie kolonizują biofilm bakterie autotroficzne, nieszkodliwe dla zdrowia konsumentów wody. Rodzaj i[...]

 Strona 1