Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał GENSIKOWSKI"

Porównanie właściwości statycznych wybranych czujników fotometrycznych DOI:10.15199/48.2019.10.31

Czytaj za darmo! »

Jednym z istotnych zagadnień metrologicznych jest wiarygodny pomiar parametrów fotometrycznych wybranych źródeł światła. Niezbędnym komponentem układów pomiarowych umożliwiającym realizację takich pomiarów są czujniki fotometryczne. Na rynku dostępnych jest wiele typów takich czujników, ale największe znaczenie mają dwie grupy czujników natężenia oświetlenia, zawierających w swojej strukturze fotodiodę lub fototranzystor [1-4]. W pracach [5-7] zaproponowano cyfrowe systemy kontrolno-pomiarowe wykorzystujące jako czujnik natężenia oświetlenia sensor BH1750FVI, zawierający element światłoczuły w postaci fotodiody. Przedstawione systemy są wykorzystywane głównie w technice motoryzacyjnej oraz telekomunikacji do sterowania podświetleniem wyświetlaczy samochodowych lub telefonów komórkowych. W pracach [5-7] opisano budowę rozważanych czujników oraz wyniki pomiarów parametrów fotometrycznych budowanych systemów oświetleniowych z tymi czujnikami, natomiast zauważa się brak pomiarów charakteryzujących właściwości samego czujnika fotometrycznego. Najważniejszymi parametrami statycznymi badanych czujników natężenia oświetlenia, z punktu widzenia praktycznych aplikacji, są napięcie zasilania czujnika, dopuszczalna moc wydzielana w strukturze półprzewodnikowej czujnika oraz zakres czułości widmowej podawany w nm. Największym problemem stawianym przed projektantami systemów oświetleniowych jest zakres mierzonego natężenia oświetlenia, podawany w luksach oraz dynamika pracy takiego czujnika. Przykładowo, w pracy [8] pokazano sposób zastosowania czujnika TEMT6000 [1], w którym elementem światłoczułym jest fototranzystor, do pomiaru natężenia oświetlenia stanowiska roboczego. Tego typu czujniki charakteryzują się małą wartością częstotliwości pracy, nieprzekraczająca kilku kHz. Celem pracy jest zbadanie parametrów statycznych wybranych czujników natężenia oświetlenia oraz określenie przydatności tych czujników do pomiaru właściwości źr[...]

 Strona 1