Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Olejniczak"

Projektowanie podciśnieniowych systemów spalinowych


  System spalinowy w instalacjach grzewczych ma za zadanie nie tylko odprowadzać gazy powstające w komorze kotła na zewnątrz pomieszczenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, ale także zapewnić wystarczającą ilość powietrza potrzebnego w procesie spalania. Każdy system odprowadzania spalin składa się z przewodu spalinowego (pionowego odcinka odprowadzającego spaliny - komina) i czopucha (poziomego odcinka instalacji łączącego kocioł z kominem). Obecnie stosuje się dwa rodzaje instalacji odprowadzania spalin: podciśnieniowe (spaliny z kotła usuwane są przez ciąg kominowy w wyniku różnicy ciśnienia między komorą spalania a otoczeniem) i nadciśnieniowe (w pionowym odcinku panuje podciśnienie, natomiast wewnątrz komory spalania i czopucha nadciśnienie).Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami każda instalacja wyposażona w system spalinowy powinna spełniać wymagania, które określają Polskie Normy. Według europejskich standardów kominy oznaczane są według normy PN-EN 1443-2005: Kominy. Wymagania ogólne [1]. Kominy mają znak CE (znak dopuszczenia do obrotu na terenie UE) lub inny znak informujący (np. znak B). Na kominach znajdują się informacje o zakresach temperatury i ciśnienia, w jakich może funkcjonować dany system spalinowy. Każde oznakowanie składa się z następujących parametrów [1]: numeru normy, według której komin został opisany; klasy temperatury (maksymalnej temperatury roboczej komina - tabela 1); klasy ciśnienia (N - podciśnieniowe, P - nadciśnieniowe i H - wysokociśnieniowe [2]); klasy szczelności gazowej (tabela 2). klasy odporności ścian na działanie kondensatu (W - dopuszczające zjawisko kondensacji pary wodnej i D - zakazujące); klasy odporności na korozję spowodowaną działaniem produktów spalania paliwa (pierwsza klasa to: gaz ziemny L+H i nafta o zawartości siarki nie przekraczającej 50 mg/m3, druga klasa to: gaz ziemny L+H, olej o zawartości siarki poniżej 0,2%, n[...]

 Strona 1