Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Szymon PAWLAK"

Wymagania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w aspekcie jakości produktów stalowych DOI:10.15199/24.2019.5.6


  Wprowadzenie. Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) jest jednym z kluczowych systemów, pozwalających na prowadzenie nieprzerwanej kontroli procesu produkcyjnego, począwszy od zakupu materiału wejściowego, kontroli procesu produkcyjnego, weryfikacji przyrządów pomiarowych na analizie reklamacji i ocenie własności wyrobu gotowego kończąc. System ten pozwala na weryfikację oraz usystematyzowanie działań, dających możliwość utrzymania powtarzalności czynności produkcyjnych przy zachowaniu wcześniej określonej jakości wykonywanych wyrobów [1]. Od dnia 1 lipca 2013 r producenci, dystrybutorzy a także importerzy grupy wyrobów budowlanych powinni przestrzegać wszystkich wymagań znajdujących się w Rozporządzeniu Parlamentu Unii Europejskiej numer 305/2011 z dnia 2 marca 2011 r. (CPR). Rozporządzenie to określa jednakowe dla wszystkich, zharmonizowane zasady umożliwiające wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej numer 305/2011 uchylona została dyrektywa 89/106/EWG oraz ustanowiono i wdrożono zasady wyrażania wybranych właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i podstawowych informacji dotyczących ich oznakowania znakiem CE. Zgodnie z definicją znajdującą się w Rozporządzeniu Parlamentu Unii Europejskiej 305/2011 poprzez "wyrób budowlany" rozumie się: każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiekt budowlany lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych [2]. System Zakładowej Kontroli Produkcji i zakres jej funkcjonowania. Według Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej nr 305/2011 "Zakładowa Kontrola Produkcji" oznacza stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi [2]. Zakładowa Kontrola Produkcji ukie[...]

 Strona 1