Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Giza"

Utlenianie związków złowonnych


  Przeprowadzono badania procesu utleniania n-butanolu i trietyloaminy za pomocą ozonu i dichromianu potasu. Zawartość n-butanolu w badanym gazie oznaczano metodą spektrofotometryczną. Do analizy zawartości trietyloaminy zastosowano chromatografię gazową. Stwierdzono skuteczne usunięcie alkoholu butylowego za pomocą kwaśnego roztworu dichromianu potasu oraz możliwość usunięcia trietyloaminy z powietrza przez utlenianie ozonem. Air-contained BuOH and Et3N were oxidized with O3 or K2Cr2O7 in acidic soln. at room temp. The oxidn. of BuOH with O3 was inefficient. K2Cr2O7 was also not efficient enough to remove the BuOH exept for low concns. (below 250 mg/m3). Et3N was quite resistant against action of the oxidants. W świecie występują rozmaite rodzaje źródeł odorantów. Rozróżnia się ich naturalne lub antropogeniczne pochodzenie. O ile działania prowadzone w celu ochrony środowiska nie zajmują się naturalnymi źródłami odorantów, o tyle podejmowane są próby wyeliminowania wpływu na jakość powietrza przemysłowych i rolniczych emitorów substancji zapachowych1, 2). W związku z pogłębiającą się świadomością społeczną na temat szkodliwości nadmiernego narażenia na oddziaływanie substancji zapachowych wzrasta również liczba różnych badań nad nimi. Zainteresowanie tym zagadnieniem można zauważyć na przykładzie prasy fachowej. Najwięcej z tych badań dotyczy metod usuwania substancji uciążliwych zapachowo w zakładach przetwórstwa mięsnego i utylizacji odpadów zwierzęcych, hodowli zwierząt, kompostowniach, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów i podobnych obiektach3- 11). Wśród tych metod utlenianie i spalanie substancji powodujących powstanie odoru cieszy się coraz większą popularnością12, 13). W pracy przedstawiono wyniki badań procesu utleniania n-butanolu i trietyloaminy (TEA) za pomocą ozonu i dichromianu potasu. Alkohol n-butylowy jest odorantem wzorcowym i stanowi podstawę wyzna- Politechnika Krakowska Krzysztof Giza, Marci[...]

 Strona 1