Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Witczak"

Dlaczego Czasami konieczny jest remont powierzchni pokrytej płytkami

Czytaj za darmo! »

Problem zaczyna się często od pękniętej spoiny, pojawienia się na niej nalotów, następnie zauważamy pęknięcia na płytkach i ich odpadanie. Konieczny jest więc remont lub naprawa okładziny/ /wykładziny ceramicznej. Znalezienie przyczyny uszkodzenia w szybki i jednoznaczny sposób nie jest proste, gdyż najczęściej powoduje je kilka czynników, które omówię w artykule. NIEWŁAŚCIWY DOBÓR MATE[...]

Hydroizolacje firmy Sopro

Czytaj za darmo! »

Hydroizolacje mają chronićm.in. fundamenty, piwnice, garaże podziemne, ściany przed destrukcyjnymdziałaniemwilgoci i wody, a więc zawilgoceniem, zaciekami oraz zagrzybieniem. Stosowane są także do uszczelnienia łazienek, pralni, balkonów, loggii, tarasów, basenów kąpielowych oraz zbiorników wody pitnej lub do celów przeciwpożarowych. Dobierając izolację fundamentów, czy zagłębionych części budynków, należy pamiętać, że na te elementy oddziałuje nie tylko woda, ale także mróz i para wodna. Czynniki te nie są obojętne pod względem chemicznym, ponieważ zawierają agresywne związki pochodzenia organicznego. Wskutek podciągania kapilarnego są one transportowane do górnych partii budynku i w efekcie pojawiają się wysolenia, odpada farba lub tynki. Należy także pamiętać o aspe[...]

Hydroizolacje w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych

Czytaj za darmo! »

Postęp technologiczny oraz różnorodność dostępnych produktów budowlanych daje architektom większe możliwości projektowe, a inwestorom osiągnięcie oryginalnych efektów. Niestety mnogość technologii, produktów i projektów, niski poziom wiedzy i umiejętności wielu wykonawców oraz naciski inwestorów na minimalizację kosztów, prowadzi do wielu problemów. Szczególnie dotkliwe są te związane z niewłaściwie dobranymi lub wykonanymi izolacjami przeciw destrukcyjnemu działaniu wody. W tym przypadku należy dobrać układ warstw (rysunek 1), w tym hydroizolację, w zależności od rodzaju pomieszczenia, obiektu, obciążenia wodą, agresywności wody, sposobu użytkowania pomieszczeń i wymagań sanitarnych. Wyróżnia się hydroizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Pojęcia te powinny być dla architekta, projektanta i wykonawcy znane. Wynika to choćby z Prawa budowlanego, nakładającego na uczestników procesu budowlanego obowiązek kierowania się wiedzą techniczną. Myśląc o hydroizolacji, należy pamiętać o uszczelnieniu wszelkich pomieszczeń wilgotnych w budynku, takich jak łazienki z odpływem podłogowym, natryski, pralnie, łaźnie (sauny parowe), kuchnie, hale przemysłu spożywczego, piwnice. Obecnie jest to szczególnie istotne ze względu na brak odporności na wilgoć wielu materiałów, które powszechnie stosuje się do wykonania i wykończenia budynków (ze względu na łatwość, lekkość oraz prostotę pracy): bloczki z betonu komórkowego, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo- -włókniste, tynki gipsowe. Pod wpływem długotrwałego działania wilgoci dochodzi do zmian strukturalnych i powstają gniazda grzybów (należy pamiętać, że gładź gipsowa jest w dużej mierze paroszczelna, dzięki czemu woda w strukturze tynku gipsowego utrzymuje się przez długi okres, dlatego też w miejscach przeznaczonych pod płytki gładź [...]

Prawidłowe wykonywanie uszczelnienia oraz prac wykończeniowych


  Polskie wymagania dotyczące prac wykończeniowych na tarasach i balkonach w wielu miejscach są zbieżne z niemieckimi (m.in. w przypadku zalecanych spadków, wysokości wyprowadzenia izolacji na pionowe, przylegające do tarasu części budynku). Należy też podkreślić, że instrukcja ITB nr 344/2007 Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów w kilku przypadkach, np. rozstawu dylatacji, jest bardziej rygorystyczna od wymagań niemieckich. Wynika to z różnych obciążeń klimatycznych, w Polsce bowiem jest bardziej intensywne oddziaływanie niszczące czynników atmosferycznych. Niemieckie normy i wytyczne są jednak bardziej szczegółowe oraz obejmują zagadnienia, których brakuje w polskich przepisach. W wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych woda wnika pod okładzinę i z biegiem czasu przez mikropory w spoinach lub mikropęknięcia na styku spoina - płytka nasącza jastrych oraz zatrzymuje się w zagłębieniach znajdujących się w warstwie izolacji przeciwwodnej. Po nagrzaniu okładziny ceramicznej przez słońce powstaje ciśnienie pary wodnej i woda ponownie wydostaje się na zewnątrz, zostawiając na powierzchni spoiny wapienne wykwity. Natomiast zimą woda zamarza (tzw. cykle zamarzania i rozmarzania w Polsce występują ok. 100-150 razy w ciągu tylko roku!) i niejednokrotnie powoduje uszkodzenia płytek. Dlatego tak ważne jest wykonanie mocnego jastrychu cementowego. W wytycznych ITB nr 344/2007 nie ujęto szczegółowo tego zagadnienia, a polskie doświadczenia pokazują, że w praktyce wykonuje się tzw. szlichty cementowe, które osiągają 5-8 MPa na ściskanie (dane z wykonanych badań na obiektach). Przepisy w Niemczech są dokładne i podają, że jastrychy cementowe: na warstwie oddzielającej powin- ? ? ny być zbrojone i mieć grubość min. 50 mm oraz wytrzymałość na ściskanie min. 20 MPa; zalecane jest stosowanie cementu trasowego; ??na warstwie ocieplającej powinny mieć gru[...]

Prestiż na tarasie

Czytaj za darmo! »

Wodpowiedzi na oczekiwania rynku, firma Sopro Polska opracowała odpowiedni do warunków polskiego klimatu System Sopro AEB Plus (rysunek) przeznaczony do wykonywania wielkoformatowych okładzin na zewnątrz. Daje on projektantom oraz inwestorom nowe możliwości aranżacji przestrzeni wewnątrz i łączenia jej z tarasem lub balkonem. Przykłady aranżacji pokazano na[...]

Przegląd rodzajów uszczelnień podpłytkowych


  Niewłaściwie dobrane i/lub wykonane izolacje przeciw destrukcyjnemu działaniu wody są przyczyną wielu problemów podczas eksploatacji obiektów. Należy pamiętać o uszczelnieniu wszelkich pomieszczeń wilgotnych w budynku, takich jak łazienki, natryski, pralnie, łaźnie (sauny parowe), kuchnie, hale przemysłu spożywczego, piwnice. Obecnie jest to szczególnie istotne ze względu na brak odporności na wilgoć materiałów, które stosuje się popularnie do wykonania i wykończenia budynków, takich jak: bloczki z betonu komórkowego, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo- -włókniste, tynki gipsowe. Pod wpływem długotrwałego działania wilgoci dochodzi bowiem do zmian strukturalnych i powstają gniazda grzybów. Należy pamiętać, że np. gładź gipsowa jest w dużej mierze paroszczelna, dzięki czemu woda w strukturze tynku gipsowego utrzymuje się przez długi okres, dlatego też w miejscach uszczelnień podpłytkowych przeznaczonych pod płytki gładź musi zostać wcześniej usunięta. Okładziny ceramiczne czy kamienne, razem z fugami (nawet epoksydowymi) nie stanowią izolacji przeciwwodnej (rysunek 1), dlatego też podłoże, na którym są układane, musi być uszczelnione trwałymi i sprawdzonymi wyrobami. Trwałość gwarantują dostawcy systemowych rozwiązań. Wynika to z przeprowadzenia długotrwałych i kosztownych badań. Należy zwrócić uwagę, iż konieczność przeprowadzenia badań konkretnego uszczelnienia z danym klejem do okładzin wprowadzono w Niemczech już w kwietniu 2002 r. Badania takie producent musi zlecić odpowiednim jednostkom zewnętrznym, w wyniku czego otrzymuje Certyfikat Nadzoru Budowlanego i możliwość oznaczania swoich produktów znaczkiem "Ü". W Polsce w 2008 r. wprowadzono europejską normę PN-EN 14891:2008 Produkty ciekłe nieprzepuszczające wody stosowane pod z[...]

Trwałe i szczelne balkony i tarasy najczęściej stawiane pytania


  Ciągły kontakt z osobami zajmującymi się układaniem płytek na tarasach i balkonach - od projektanta, przez inwestora, kończąc na wykonawcy - potwierdza, że tematyka ta jest bardzo ważna i nadal trzeba wyjaśniać wiele kwestii. Wykorzystując zdobyte przez lata doświadczenie, pragnę przedstawić odpowiedzi na najczęściej kierowane do mnie pytania dotyczące poprawnego zaprojektowania i wykonania okładzin ceramicznych na tarasach i balkonach oraz właściwego rozwiązania zaistniałych problemów. Jaki jest ?? najlepszy sposób odprowadzania wody z balkonów i tarasów? Najlepszym, najtrwalszym i najprostszym do wykonania sposobem na odprowadzenie wody jest poprawnie wykonany spadek. W przypadku mniejszych balkonów czy loggii stosuje się spadek w jednym kierunku, gdzie na końcu montuje się obróbki blacharskie. Należy pamiętać, że w przypadku powszechnie stosowanych obróbek wykonanych z powlekanej blachy ocynkowanej dochodzi do korozji chemicznej między cynkiem a cementem. W związku z tym warto zastosować specjalne obróbki, np. powlekane aluminiowe okapniki i profile Sopro OB i PT dostępne w 184 kolorach (objęte 5-letnią gwarancją). W przypadku dużych tarasów najlepsze są wpusty tarasowe zewnętrzne, odpowiednio dobrane do układu warstw i rodzaju hydroizolacji, gdyż wówczas ich montaż jest szybki i prosty. W innym przypadku należy wykonać montaż wg schematu pokazanego na rysunku. Przestrzegam przed pochopnym montażem odwodnień liniowych. Należy pamiętać[...]

Kabiny natryskowe bez brodzika


  Nowe technologie pozwalają architektom projektować bardzo atrakcyjne kabiny natryskowe wykonane w całości z płytek ceramicznych (fotografia 1). Dostępne na rynku wyroby chemii budowlanej pozwalają w kabinie położyć np. mozaikę kamienną, szklaną lub ceramiczną bądź cienkie płyty ceramiczne w formacie nawet 1 x 3 m. Atrakcyjny wygląd okładziny w kabinie uzyskuje się też dzięki zastosowaniu specjalnych fug dekoracyjnych, jak np. Sopro TOPAS, Sopro Design Fuga 10, w których główny nacisk położono na barwę oraz wygląd fugi, bez uszczerbku na parametrach, np. szczelności. Użycie dekoracyjnych fug pozwala na zmianę barwy wnętrza przy różnym rodzaju oświetlenia. Fugi te bowiem, dzięki dodatkowi specjalnego brokatu, pochłaniają inne barwy światła, stąd oko człowieka odbiera to jako zmianę odcienia fugi! W kabinie bez tradycyjnego brodzika można zainstalować wpusty prysznicowe czy też bardziej dekoracyjne odwodnienia liniowe. Należy wówczas odpowiednio wyprofilować podłogę w natrysku tak, aby spadek był do odpływu. W przypadku okładzin drobnowymiarowych, jak na fotografii 1, można stosować wpust punktowy bez pogorszenia ich wyglądu, gdyż nie wykonuje się tzw. linii przełamania, c[...]

Ładna fuga przez wiele lat


  Postęp technologiczny oraz różnorodność dostępnych produktów budowlanych daje architektom ogromne możliwości projektowe, inwestorom - osiągnięcie niepowtarzalnego, oryginalnego rozwiązania, zaś wykonawcom - praktycznie bez ograniczeń realizację tych zadań. Niestety, często niski poziom wiedzy i umiejętności wielu wykonawców oraz naciski inwestorów na minimalizm kosztów prowadzą do problemów, np. w przypadku fug, gdy mylnie interpretuje się pojęcie ich wodoodporności i wodoszczelności. Od fug oczekuje się trwałości, wodoszczelności, niebrudzenia się, a także łatwego wbudowania oraz obróbki. Na prawidłowe fugowanie składa się wiele czynników, które tylko dobry i doświadczony fachowiec potrafi uwzględnić. W przeciwnym wypadku powstają problemy i pytanie: usuwać spoinę czy nie. Tymi zagadnieniami zajmę się w artykule. Okładzina ceramiczna lub kamienna (nawet z fugami epoksydowymi) w pomieszczeniach tzw. mokrych nie stanowi izolacji przeciwwodnej (rysunek). Choć obecnie produkowane fugi charakteryzuje bardzo duża wodoszczelność, czyli przez długi czas nie przepuszczają wody, to nie trwa to wiecznie. Ten czas zależy od wielu czynników, w tym szerokości i głębokości wbudowania oraz rodzaju fugi. Prawdą jest, że najszczelniejsze są fugi epoksydowe, ale po ich wbudowaniu żaden producent nie daje gwarancji na wodoszczelność całego układu - płytek z fugą…, bo[...]

 Strona 1  Następna strona »