Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Chęsy"

Zastosowanie metod modelowania matematycznego do wyznaczania bezpiecznego czasu stosowania rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi DOI:10.15199/60.2017.01.2


  A new approach to determining the end-of-service-life protecting against chemicals made from polymeric materials, which includes the application of mathematical modeling methods is presented in the article. The definition of the end-of-service-life concerns time, after which the polymeric material of protective gloves does not exhibit effective barrier against chemicals at workplace. Based on the review of the literature, factors, which influence on the structural changes of polymeric materials, and are not taken into account in the standard procedure acc. EN 16523-1:2015 (PN-EN 16523-1:2015-05) were characterized in detail.These factors determine the end-of-service-life of protective gloves. The procedure of exploring of functional dependency in mathematical modelling was also presented. Keywords: end-of-service-life, protective polymeric gloves 24 Przegląd - WOS 1/2017 WYROBY 1. Wstęp Rękawice ochronne stosowane w sytuacji narażenia na czynniki chemiczne pełnią rolę fizycznej bariery pomiędzy skórą dłoni pracownika a szkodliwym, niebezpiecznym i toksycznym środowiskiem zewnętrznym. W związku z tym do ich konstrukcji stosowane są takie surowce podstawowe, jak: kauczuk naturalny, syntetyczny lub tworzywo sztuczne (rys. 1.). Zastosowanie ww. materiałów gwarantuje przede wszystkim szczelność rękawic ochronnych, a dodatkowo umożliwia zapewnienie barierowości, czyli ochrony względem przenikania substancji chemicznych. a b c Rys. 1. Zdjęcia przykładowych rękawic wykonanych z kauczuku naturalnego - a, syntetycznego - b oraz tworzywa sztucznego - c [źródło własne] Zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi [1-3] odporność chemiczna rękawic ochronnych jest wyznaczana na podstawie badań laboratoryjnych w zakresie barierowości (czas przebicia substancji chemicznej) wykonywanych zawsze dla wariantu nieużywana rękawica ochronna i substancja chemiczna o wysokim stopniu czystości. Wynika to z faktu, że w znormalizowanej procedurze[...]

 Strona 1