Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Malinowski"

Identyfikacja właściwości statycznych i dynamicznych zwodzonej kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku DOI:10.15199/33.2017.10.37


  17 czerwca 2017 r. przekazano do użytkowania pierwszą kładkę z przęsłem zwodzonym w historycznym Starym Gdańsku (fotografia 1), łączącą Długie Pobrzeże w rejonie Zamczyska z wyspą Ołowianką. Projektantem kładki jest słoweńska firma Ponting, wykonania dokumentacji szczegółowej podjęło się Biuro Mosty Gdańsk, a nadzór naukowy nad inwestycją prowadziła Politechnika Gdańska. Inwestorem była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu miasta, zaś generalnymwykonawcą PrzedsiębiorstwoUsług Technicznych Intercore. Wartość inwestycji to 10 mln zł. Kluczowym elementem konstrukcji są dwa bliźniacze dźwigniki hydrauliczne, które napędzają system zwodzenia kładki. Układ napędowy został wykonany przez firmę Bosch Rexroth. Dźwigniki stanowią ruchome podparcie przęsła podczas wspornikowego otwierania, a gdy przęsło jest opuszczone i pracuje w schemacie belki wolnopodpartej, nie są aktywne (rysunek 1 i fotografia 2). Ostatnim etapem przed przekazaniemmostu do użytkowania były badania odbiorcze polegające na próbnym obciążeniu statycznym i dynamicznym BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2017 (nr 542) 1) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Adres do korespondencji: krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań pod pr[...]

 Strona 1