Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Désiré D. RASOLOMAMPIONONA"

Analysis of interaction between LFC and TCPS in power system

Czytaj za darmo! »

Utrzymanie częstotliwości oraz mocy wymiany między obszarami SEE na danym poziomie jest trudnym zadaniem. Jednym z podstawowych elementów składowych automatyki systemowej zwanej AGC jest regulacja częstotliwości oraz mocy wymiany (LFC), która jest jednym z głównych narzędzi służących do utrzymania niezawodnej i wysokiej jakości pracy w wieloobszarowym SEE. W tym artykule przedstawiono model LFC, charakteryzujący się następującymi cechami: uwzględnienie wielu rodzajów regulatorów turbin, agregacja turbin, uwzględnienie współczynnika agregacji turbin w kształtowaniu sygnału wejścia. Uzyskany model ponownie zmodyfikowano aby uwzględnić model interakcji LFC z urządzeniem FACTS typu TCPS. (Badanie interakcji między automatyką regulacji częstotliwości i mocy wymiany a przesuwnikami fazowym[...]

Metody wykrywania pracy wyspowej i ich implementacja w symulacji i modelu rzeczywistym Część I – Podstawy teoretyczne i symulacja komputerowa

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. Wraz z dynamicznym rozwojem fotowoltaicznych źródeł energii, niezbędne jest określenie nowych norm dotyczących jakości energii elektrycznej w sieci, która współpracuje z odnawialnym źródłem energii. W artykule zostały zaprezentowane metody do monitorowania instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci nn. Metody te polegają się na wprowadzeniu do sieci sygnału prądowego o niewielkiej amplitudzie i częstotliwości różnej niż f = 50Hz oraz pomiarze napięcia. Następnie za pomocą specjalnego algorytmu obliczana jest impedancja sieci. Artykuł ten prezentuje również problemy, które wystąpiły podczas wdrażania metod i przeprowadzaniu testów. Abstract. The development of RES technology has made urgent the need of new standards concerning the quality of power system energy with[...]

Metody wykrywania pracy wyspowej i ich implementacja w symulacji i modelu rzeczywistym Część II – Symulacja w czasie rzeczywistym

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. Wraz z dynamicznym rozwojem fotowoltaicznych źródeł energii, niezbędne jest określenie nowych norm dotyczących jakości energii elektrycznej w sieci, która współpracuje z odnawialnym źródłem energii. W ciągu ostatnich lat wzrasta zainteresowanie zjawiskiem powstania wyspy w systemach elektroenergetycznych o dużej penetracji źródeł odnawialnych. Wzrasta również potrzeba wykonania odpowiednich testów badania przyczyn i rozwiązań problemu wysp w falownikach układów PV. Artykuł zawiera wyniki badań stanowiska laboratoryjnego, zbudowanego na potrzeb badań powiązania układów generacji rozproszonej z systemem elektroenergetycznym w Laboratorium LG2LAB w INP Grenoble. Na tym stanowisku badano przykłady praktyczne zastosowania metody opartej na skoku impedancji. Abstract. An upsu[...]

Experimental solar-based charging station for electric vehicles

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat istnieje realna potrzeba tworzenia platformy badawczo-dydaktycznej dla technologii źródeł energii odnawialnej. Nowy innowacyjny temat został podzielony na kilka podzadań realizowanych przez zespoły składające się ze studentów z różnych krajów. Jedno z podzadań i sposób jego realizacji jest opisany w niniejszym artykule. Podzadanie dotyczy zarządzania pracą stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym. Podstawowym źródłem energii dla tej stacji są panele fotowoltaiczne. Praca dotyczy zarządzanie procesem ładowania/ rozładowania poszczególnych elementów stacji za pomocą klasycznego regulatora ładowania. Układem regulacji jest specjalnie opracowany dla potrzeb tej pracy przekształtnik regulowany za pomocą mikrokontrolera PIC. Wymiana danych między stacją ładowania, pojazdem elektrycznym oraz jednostką nadzorczą odbywa się za pomocą sieci bezprzewodowej. Wstępne wyniki badań są przestawione w tym artykule. (Eksperymentalna stacja ładowania samochodów elektrycznych oparta o źródła fotowoltaiczne) Abstract. For a few years the need of research completion on renewable energy allows the installation of several student projects at the University. A group of co-operating foreign students working together within the framework of a technically innovative subject has been created through the international relations activity of the University. The subject is as follow: an Experimental Solar-Based Charging Station for Electric Vehicles is designed. The objective of this device is to recharge a stationary battery from solar panels through a classical charge controller. This takes place via a converter regulated by a PIC micro controller, which was especially developed for this application. The exchange of data between the station, the vehicle and the supervision systems takes place through a networking system using zigbee modules. The preliminary results of this project are presented in this paper. Słowa kluczowe: projekty studenckie, og[...]

Koncepcja wirtualizacji usług zabezpieczeniowych w stacjach elektroenergetycznych DOI:10.15199/48.2017.05.02

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje koncepcję technologii wirtualizacji, które mogą posłużyć do stworzenia nowej generacji Inteligentnych Urządzeń Elektronicznych (IED). Przegląd koncepcji został oparty o rozwiązania informatyczne stosowane w konwencjonalnych systemach informatycznych. Poddano analizie rozwiązania platform witalizacyjnych firm VMware oraz Microsoft pod kierunkiem wykorzystania w urządzeniach IED. Abstract. The article describes the concept of virtualization technology, which can be used to create a new generation of Intelligent Electronic Devices (IEDs). The presented overview of the concept was based on well-known virtualization concepts used in conventional systems. The VMware and Microsoft platforms are analyzed under their potential application for IEDs virtualization. The concept of virtualization technology, which can be used to create a new generation of Intelligent Electronic Devices Słowa kluczowe: Wirtualizacja IED, Wirtualizacja IEC-61850, platforma VMware, Ethernet w IEC-61850, GOOSE, wirtualne maszyny. Keywords: virtualization IED, virtualization IEC-61850, VMware platform Wstęp Odkąd technologia mikroprocesorowa oraz nowoczesne technologie cyfrowe weszły do systemów zabezpieczeniowych i kontroli w stacjach elektroenergetycznych, istotne zmiany zaczynają zachodzić lub już zaszły w pracy układów sterowania i zabezpieczeń stacji. Urządzenia IED (ang. Intelligent Electronic Devices) stopniowo zastępują tradycyjne przekaźniki zabezpieczeniowe, dotychczas pracujące jako samodzielne urządzenia zabezpieczeniowe. Urządzenia IED mają również kilka wbudowanych, nowych funkcji. Współpracują z licznikami inteligentnymi, sieciowymi przełącznikami sterującymi, starego typu przekaźnikami elektronicznymi, jak i mechanicznymi. Z racji kompleksowości nowych rozwiązań, w przypadku wystąpienia nieprawidłowej pracy urządzenia IED, jak nieudane wyłączenie danego ciągu zasilającego po wystąpieniu zwarcia lub przypadkowe wyłączenie zdrowej lini[...]

 Strona 1