Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Peszek"

Pionowe systemy zieleni a zużycie energii w budynkach DOI:10.15199/33.2015.11.69


  Ze względu na coraz wyższe wymagania w zakresie zużycia energii w budynkach poszukuje się rozwiązań zwiększających izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych. Jedną z metod poprawy charakterystyki energetycznej jest zastosowanie pionowych systemów zieleni, które zapewniają wiele korzyści ekologicznych, ekonomicznych i wizualnych. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa bioróżnorodności, a przede wszystkim ograniczenie zużycia energii zarówno na cele grzewcze, jak i chłodzenie. W artykule przedstawiono klasyfikację systemów wegetacyjnych zintegrowanych ze ścianami budynku oraz omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ich funkcjonowania. Przytoczono wyniki badań i symulacji energetycznych, których celem była ocena wpływu zielonych ścian na zużycie energii w budynkach. Słowa kluczowe: ściany zielone, zużycie energii.Rozwójmiast, w tympowstawanie nowych budynków i zagęszczanie zabudowymiejskiej,wniekorzystny sposób ingerujewotaczający ekosystem, powodując negatywne zmiany, takie jak: podwyższona temperatura powietrza w centrach dużych miast (tzw. wyspy ciepła); obniżenie wilgotności względnej powietrza; wzrost zanieczyszczeń pyłowych itp. Dodatkowo w miastach brakuje terenówzielonych, które poprawiają jakość powietrza, a także zwiększają retencję wody opadowej, odciążając sieć kanalizacyjną, czy też zmniejszają temperaturę otoczenia [1]. Pozytywny wpływ na tę sytuację może mieć stosowanie zielonych systemów wegetacyjnych zintegrowanych z poziomymi i pionowymi przegrodami budynków. Przykładem są zielone dachy oraz zielone ściany, które są rzadko stosowane wPolsce. Zastosowanie tego typu systemów nie tylko przekłada się na poprawę warunków bytowania ludzi, ze względu na lepszą jakość powietrza czy też korzystny wpływ na samopoczucie, ale także przy odpowiednim doborze systemu może przełożyć się na oszczędności energetyczne. Wartykule omówiono wybrane aspekty technologii zielonych ścian o[...]

 Strona 1