Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Nyczyk-Malinowska"

Nowe powłoki żaroodporne SiCO otrzymane na bazie polimerowych prekursorów ceramicznych DOI:10.15199/40.2017.5.9


  Przeprowadzono wstępne badania utleniania wysokotemperaturowego stali austenitycznej 1H18N9 pokrytej powłoką SiCO, otrzymaną w wyniku pirolizy polimerowego prekursora ceramicznego V3. Wyniki testów utleniania izotermicznego oraz cyklicznego, przeprowadzonych w temperaturze 900oC, wykazały znaczną odporność badanej powłoki na działanie wysokiej temperatury w obecności atmosfery utleniającej. Słowa kluczowe: polimerowe prekursory ceramiczne, piroliza, utlenianie wysokotemperaturowe, stal austenityczna, powłoka żaroodporna 1. Wstęp Polimerowe prekursory ceramiczne, w okresie ostatnich kilkunastu lat, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wielu badaczy [1-5, 7, 8, 11-13, 16-19]. Spowodowane jest to możliwością wykorzystania ich jako alternatywy dla tradycyjnych metod otrzymywania materiałów ceramicznych. W stosunku do klasycznych metod wytwarzania, wykorzystanie prekursorów ceramicznych pozwala na stosunkowo łatwe otrzymywanie produktów o skomplikowanych kształtach [3, 7, 11], do których między innymi można zaliczyć cienkie warstwy i filmy ceramiczne [1, 2, 4, 8, 12, 17, 18]. Niezaprzeczalną zaletą jest również obniżenie temperatury wytwarzania otrzymywanych tą drogą materiałów. Należy podkreślić jednak, że jak dotąd opublikowanych zostało niewiele prac poświęconych otrzymywaniu cienkich warstw z prekursorów polimerowych. Najczęściej wykorzystywane były polikarbosilany [4], polisilazany [2] i polisiloksany [1, 8, 12, 17, 18]. Polimery te po naniesieniu na podłoże i usieciowaniu, w wyniku wysokotemperaturowego procesu ulegają przekształceniu w materiał ceramiczny odpowiednio: SiC, SiCN i SiCO. Będące tematem pracy, materiały z układu SiCO dzięki dużej odporności chemicznej oraz stabilności temperaturowej [16] mogą znaleźć szerokie zastosowanie w ochronie przed korozją wywołaną różnymi czynnikami. Dla przykładu, High temperature oxidation studies were initially performed on austenitic steel 1H18N9 covered by a SiCO coating obtaine[...]

 Strona 1