Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Sajdak"

STABILNOŚĆ TERMICZNA STOPÓW ALUMINIUM STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH DOI:10.15199/67.2016.12.2


  W artykule przedstawiono wyniki badania mikrostruktury i mikrotwardości stopów aluminium (3103, 5019, 6060) po obróbce cieplnej. Przeprowadzono wyżarzanie próbek przy temperaturze: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 oraz 220°C w czasie 72 godz. Po wyżarzaniu próbki chłodzono w wodzie. Przeprowadzono badania mikrotwardości próbek metodą Vickersa, obserwacje mikrostruktury przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo wykonano analizy składu chemicznego w mikroobszarach oraz pomiary wielkości ziarn. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno stop 3103, jak i 5049 są stabilne w całym zakresie stosowanej temperatury. Zmierzona mikrotwardość tych stopów wynosi odpowiednio 43-46 HV0,1 dla stopu 3103 oraz 56-64 HV0,1 dla stopu 5049. Stop 6060 jest stabilny do temperatury 80°C (mikrotwardość wynosi średnio 56-64 HV0,1), następnie obserwowany jest wzrost mikrotwardości do poziomu 80 HV0,1, po czym następuje jej spadek. Wyznaczona średnia średnica ziarna dla stopu 3103 oraz 5049 jest porównywalna i wynosi ok. 20 μm w całym zakresie prowadzonej obróbki cieplnej. Zmierzona średnia średnica ziarna stopu 6060 wynosi średnio 60-75 μm. Słowa kluczowe: stopy aluminium, badania mikrostruktury, obróbka cieplna, mikrotwardość THERMAL STABILITY OF ALUMINIUM ALLOYS FOR USE IN AIR CONDITIONING The results of microstructure examinations and microhardness measurements of aluminium alloys (AA3103, AA5049, AA6060) after heat treatment are presented in this paper. The specimens were annealed at: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 and 220°C for 72 hours and then water cooled. The samples were tested for Vickers microhardness and also were examined by light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The obtained results show that the AA3103 and AA5049 alloys, which are not precipitation strengthened, are stable in the entire i[...]

Effect of heat treatment on quality and properties of solid bonded 6061 aluminum alloy DOI:10.15199/28.2017.1.6


  In these studies, the effect of heat treatment on solid bonded AA6061 aluminium alloy has been investigated. The examined material in the form of powder and rapidly solidified ribbons was subjected to pre-compacting and extrusion carried out at elevated temperature. As a reference material, a billet from the solid AA6061 alloy was subjected to the same procedure. Samples of obtained profiles were subjected to the subsequent heat treatment operation. Surface quality and mechanical properties of materials before and after annealing were compared. The increase in mechanical properties was accompanied by a well visible post-heat treatment blistering effect. Key words: heat treatment, solid bonding, aluminium alloy.1. INTRODUCTION High popularity of Al-Mg-Si alloys in the extrusion industry is mainly derived from their unique properties such as high specific strength, good corrosion resistance, and excellent formability. Furthermore, the heat treatability of these alloys allows improving their mechanical properties though at the cost of ductility [1, 2]. Technical literature provides rich information on the kinetics of Al-Mg-Si precipitation strengthening [3÷7]. According to [8], the precipitation sequence can be divided into the following stages: Al SSS → clusters of Si/Mg → GP zones → β″ → (βʹ + U2 + U1 + Bʹ) → β In the early phase of heat treatment, “clustering" of Si and Mg atoms occurs inside the saturated solid solution (Al SSS) and is followed by subsequent dissolution of Mg clusters and formation of Mg/Si co-clusters. These structural changes lead to exothermic effects and changes in electrical properties [4]. GP zones are the first important metallic phase that arises during precipitation strengthening and is stabilized by high silicon content [9]. The major hardening effect in Al-Mg-Si alloys is attributed to the presence of the needle-shaped β″ phase[...]

STRUKTURA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTU Al-Cu WYTWORZONEGO W PROCESIE WYCISKANIA WSPÓŁBIEŻNEGO DOI:10.15199/67.2017.2.2


  W artykule podjęto próbę wytworzenia włóknistego kompozytu metal-metal w procesie wyciskania współbieżnego. Materiałem wyjściowym syntezy były spakietowane, naprzemiennie krążki aluminium 1070 o wysokości 10 mm i miedzi czystej technicznie o wysokości 1 mm. W wyniku tego procesu uzyskano lity pręt o osnowie aluminiowej, na przekroju którego występowały pierścienie miedziane. Przeprowadzono obserwacje struktur oraz przełomów otrzymanej prasówki z użyciem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, wraz z analizą składu chemicznego EDX. Określono rozkład mikrotwardości metodą Vickers'a na przekroju kompozytu oraz zmiany gęstości metodą Archimedesa na jego długości. Badania wykazały dobry stopień połączenia komponentów oraz brak porowatości. Jednakże, zaobserwowano różnice w rozmieszczeniu zbrojenia na długości wyrobu. Stwierdzono wystąpienie dyfuzji i w jej wyniku powstanie fazy międzymetalicznej typu Cu2Al. Słowa kluczowe: kompozyty Al-Cu, konsolidacja plastyczna, SEM THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Cu COMPOSITE PRODUCED BY DIRECT EXTRUSION An article was made to produce a fibrous metal-metal composite material in the process of direct extrusion. The starting material for the synthesis was composed of 10 mm high billets of 1070 aluminium and 1 mm high billets of technically pure copper packed in an alternating arrangement. As a result of this process, a solid rod with aluminium matrix and copper rings embedded in the cross-section was produced. Studies of the obtained extrudate included structure examinations were carried out by light microscopy and SEM/EDX on fractures of the extrudate with an analysis of the chemical composition. The distribution of Vickers microhardness was determined on the composite section, while changes in the density were measured by Archimedes principle over the entire length of the rod. Studies have shown a strong bond formed between the individual composite components. Absence of[...]

 Strona 1